Yönetim Kurulu

1- Necdet Şensoy, Prof. Dr.,İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
2- Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
3- Ahmet Kara, Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İktisat Bölüm Başkanı
4- Osman Bayraktar, Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi
5- Hüseyin Aslan, Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi