Etkinlikler

Merkez Müdürümüz Prof.Dr.Necdet Şensoy’un İTO Gazetesinde mülakatı yayınlandı

Detaylar için tıklayınız:

https://www.itohaber.com/haber/guncel/214460/katilim_finansinda_kuresel_firsat.html

 

 

Merkez Müdürümüz Prof.Dr.Necdet Şensoy İSTANBUL TİCARET Gazetesi’ne konuştu.

Mülakat 14.sayfadan yayınlandı. Detaylara linkten ulaşılabilir.

http://www.istanbulticaret.org.tr/reader/?pubId=4081

 

İhsan Öğüt, SMIIC’yi Anlattı

İstanbul Ticaret Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Ekonomik sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Arasında Ticari Faaliyetlerin Geliştirilmesinde SMIIC’nin Rolü” konulu bir toplantı düzenledi. İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt’ün konuşmacı olduğu toplantının açılış konuşmasını Merkez Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy yaptı. Prof. Dr. Şensoy’dan sonra söz alan İhsan Övüt sunumuna SMIIC’yi tanıtmakla başladı. 
SMIIC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) bağlı bir kuruluş olduğunu ve faaliyetini İstanbul’da sürdürmekte olduğunu ifade eden Övüt, kuruluşun amacının İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki devletler arasında standardizasyon birlikteliğini ve yeni standartların oluşturulmasını sağlamak olduğunu anlattı. Bu kapsamda üye ülkelerde üretilmiş olan ürün ve maddelerin değişimini hızlandırmak amacıyla sertifikasyon ve akreditasyon şemaları kurmayı, bunları üye devletler arasında uyumlu hale getirmeyi hedeflediğine vurgu yaptı.
Öğüt, OIC/SMIIC standartlarının üye ülkelerle işbirliği yaparak geliştirilmesi görevinin SMIIC bünyesinde bulunan Standardizasyon Yönetimi Heyetinde (Standardization Management Council) olduğuna ve standartları yapan Teknik Komitelerin performanslarının gözetiminin de bu kurul tarafından yapıldığına işaret etti. Öğüt, teknik komitenin üyelerden tamamen gönüllülük esasına göre katılan uzmanlardan oluştuğunun altını çizerek 14 farklı konuda teknik komiteler bulunduğunu kaydetti. Övüt bu komiteleri Helal Gıda, Helal Kozmetik, Hizmet Yerleri, Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, Turizm ve ilgili hizmetler, Tarımsal Ürünler, Ulaştırma, Deri ve tabaklama malzemeleri, Tekstil ve ilgili Ürünler, Helal tedarik zinciri, Helal Yönetim Sistemleri, Tehlikeli maddelerin taşınması, Mücevher ve Petrol & petrol ürünleri olarak sıraladı. 
İhsan Öğüt son olarak yayınlanmış 13 adet jenerik standart olduğunu ve taslak standartların hazırlanmaya devam ettiğini dile getirdi. 
 

5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı 

Başkent ÜniversitesiTicari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MODAV) işbirliği ile 5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı  3-5 Ocak’ta Ankara’da düzenlenmiştir. “Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması ve Denetiminde Son Gelişmeler” konulu çalıştayda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Necdet Şensoy Açılış Bildirisi olarak “Sorumlu Finans” konusunu ele almıştır.

 

III. Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 21 Aralık 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen III. Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı’na İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy katılarak “İslam İktisadı Açısından Merkez Bankacılığı” başlıklı sunumunu gerçekleştirmiştir. 

 

İslam İktisadı Sürdürülebilirlik Konusuna Nasıl Bakıyor?

İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy, 4. Uluslararası Trakya Muhasebe,  Finans ve Denetim Konferansı’nda bir sunum yaptı. 

Prof. Dr. Şensoy, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinden İslami Finansa Genel Bakış” başlıklı sunumunda Gelişmelerin arka planı, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Sorumlu finans ilkeleri ve İslami finansın sürdürülebilirlik standartlarına uyumu gibi konulara değindi.

Sunumunda iktisat alanında bulunan paradokslara dikkat çekerek, çevre duyarlılığı ile büyüme, vicdan ile hırs ve sosyal sorumluluk ile kar maksimizasyonu arasında çelişkilerin olduğunu vurguladı. Ana akım konvansiyonel finansın beşeri vicdanın etkisiyle sorumlu finansa doğru yöneldiğini, İslami finansın ise özünde söz konusu duyarlılıkların bulunduğunu söyledi.

Sınır tanımayan kapitalizmde zamanla duyarlılıkların arttığını, faziletli (moral) kapitalizm, etik (ethical) finans, yeşil finans(green finance) gibi kavramların ortaya çıktığını anlatarak, İslami finansın da sadece işlemleri faizden arındırmakla yetinmeyip çevreye duyarlı olmaya ve kullanılan beşeri imkanlara saygılı olmaya özen gösterdiğini söyledi. Böylece her iki sistemin sorumlu finans ve yatırım kavramında mutabık oldukları gözlemini dile getirdi.

Sunumunda BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini İslam hukukunun amaçları altında kümelendirme denemesi yapan Şensoy, 17 hedefin beş amaca uygun düştüğü kanaatini paylaştı.

 
 
 

Birleşmiş Millerler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Katılım Finansı İlkelerinin Uyumu

10 Aralık 2019 Salı günü Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Necip Şimşek ve Öğretim Üyelerimizin teşrifleriyle öğrencilerimize merkezimizin 2019 – 2020 Akademik yılı ilk etkinliği olarak bir sunum yapılmıştır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (sunum için tıklayınız)