Danışma Kurulu

1-Hasan Hacak Prof.Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İslam Ekonomisi ve Finansı Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Danışma Kurulu Üyesi
2-Lütfi Sunar, Doç. Dr., Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve  İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM ) Yönetim Kurulu Başkanı
3-Mehmet Asutay Prof.Dr., Director of Durham University- Durham Centre for Islamic Economics and Finance – U.K.
4-Mehmet Ersoy, Prof.Dr.,  Artvin Çoruh Üniversitesi İİBF Dekanı ve Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi
5-Necmettin Kızılkaya Prof.Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırma Merkezi  Müdürü
6-Sabri Orman, Prof.Dr.,İstanbul Sabahattin  Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İslam Ekonomisi ve Finansı Bölümü Öğretim Üyesi
7-Şakir Görmüş, Prof.Dr.,Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü Öğretim Üyesi ve İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi