İhsan Övüt, SMIIC’yi Anlattı

İhsan Övüt, SMIIC’yi Anlattı
İstanbul Ticaret Üniversitesi - İslam Ekonomisi ve Ekonomik sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Arasında Ticari Faaliyetlerin Geliştirilmesinde SMIIC'nin Rolü” konulu bir toplantı düzenledi. İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt’ün konuşmacı olduğu toplantının açılış ko...
More

5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı

5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı
Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MODAV) işbirliği ile 5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı  3-5 Ocak'ta Ankara'da düzenlenmiştir. "Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması ve Denetiminde Son Gelişmeler" konulu çalıştayda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Necdet Şen...
More

III. Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı

III. Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 21 Aralık 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilen III. Türkiye’nin Ekonomik Problemleri ve İslam İktisadının Çözüm Önerileri Çalıştayı’na İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy katılarak “İslam İktisadı Açısından Merkez Bankac...
More