İhsan Övüt, SMIIC’yi Anlattı

İhsan Övüt, SMIIC’yi Anlattı
İstanbul Ticaret Üniversitesi – İslam Ekonomisi ve Ekonomik sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi, “İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkeler Arasında Ticari Faaliyetlerin Geliştirilmesinde SMIIC’nin Rolü” konulu bir toplantı düzenledi.
İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt’ün konuşmacı olduğu toplantının açılış konuşmasını Merkez Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy yaptı. Prof. Dr. Şensoy’dan sonra söz alan İhsan Övüt sunumuna SMIIC’yi tanıtmakla başladı. 
SMIIC’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’na (OIC) bağlı bir kuruluş olduğunu ve faaliyetini İstanbul’da sürdürmekte olduğunu ifade eden Övüt, kuruluşun amacının İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki devletler arasında standardizasyon birlikteliğini ve yeni standartların oluşturulmasını sağlamak olduğunu anlattı. Bu kapsamda üye ülkelerde üretilmiş olan ürün ve maddelerin değişimini hızlandırmak amacıyla sertifikasyon ve akreditasyon şemaları kurmayı, bunları üye devletler arasında uyumlu hale getirmeyi hedeflediğine vurgu yaptı.
Öğüt, OIC/SMIIC standartlarının üye ülkelerle işbirliği yaparak geliştirilmesi görevinin SMIIC bünyesinde bulunan Standardizasyon Yönetimi Heyetinde (Standardization Management Council) olduğuna ve standartları yapan Teknik Komitelerin performanslarının gözetiminin de bu kurul tarafından yapıldığına işaret etti. Öğüt, teknik komitenin üyelerden tamamen gönüllülük esasına göre katılan uzmanlardan oluştuğunun altını çizerek 14 farklı konuda teknik komiteler bulunduğunu kaydetti. Övüt bu komiteleri Helal Gıda, Helal Kozmetik, Hizmet Yerleri, Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji, Turizm ve ilgili hizmetler, Tarımsal Ürünler, Ulaştırma, Deri ve tabaklama malzemeleri, Tekstil ve ilgili Ürünler, Helal tedarik zinciri, Helal Yönetim Sistemleri, Tehlikeli maddelerin taşınması, Mücevher ve Petrol & petrol ürünleri olarak sıraladı. 
İhsan Öğüt son olarak yayınlanmış 13 adet jenerik standart olduğunu ve taslak standartların hazırlanmaya devam ettiğini dile getirdi.