5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı

5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MODAV) işbirliği ile 5. Güncel Muhasebe Konuları Çalıştayı  3-5 Ocak’ta Ankara’da düzenlenmiştir. “Finansal Olmayan Bilgilerin Raporlanması ve Denetiminde Son Gelişmeler” konulu çalıştayda Merkez Müdürümüz Prof. Dr. Necdet Şensoy Açılış Bildirisi olarak “Sorumlu Finans” konusunu ele almıştır.