İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN GİRİŞİM SERMAYESİ ÇALIŞTAYI

İSLAMİ FİNANS AÇISINDAN GİRİŞİM SERMAYESİ ÇALIŞTAYI

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 22 Şubat Cumartesi günü “İslami Finans Açısından Girişim Sermayesi Çalıştayı” düzenlenecektir.