İslam İktisadı Sürdürülebilirlik Konusuna Nasıl Bakıyor?

İslam İktisadı Sürdürülebilirlik Konusuna Nasıl Bakıyor?

İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy, 4. Uluslararası Trakya Muhasebe, Finans ve Denetim Konferansı’nda bir sunum yaptı.
Prof. Dr. Şensoy, “BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinden İslami Finansa Genel Bakış” başlıklı sunumunda Gelişmelerin arka planı, BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, Sorumlu finans ilkeleri ve İslami finansın sürdürülebilirlik standartlarına uyumu gibi konulara değindi.
Sunumunda iktisat alanında bulunan paradokslara dikkat çekerek, çevre duyarlılığı ile büyüme, vicdan ile hırs ve sosyal sorumluluk ile kar maksimizasyonu arasında çelişkilerin olduğunu vurguladı. Ana akım konvansiyonel finansın beşeri vicdanın etkisiyle sorumlu finansa doğru yöneldiğini, İslami finansın ise özünde söz konusu duyarlılıkların bulunduğunu söyledi.
Sınır tanımayan kapitalizmde zamanla duyarlılıkların arttığını, faziletli (moral) kapitalizm, etik (ethical) finans, yeşil finans(green finance) gibi kavramların ortaya çıktığını anlatarak, İslami finansın da sadece işlemleri faizden arındırmakla yetinmeyip çevreye duyarlı olmaya ve kullanılan beşeri imkanlara saygılı olmaya özen gösterdiğini söyledi. Böylece her iki sistemin sorumlu finans ve yatırım kavramında mutabık oldukları gözlemini dile getirdi.
Sunumunda BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini İslam hukukunun amaçları altında kümelendirme denemesi yapan Şensoy, 17 hedefin beş amaca uygun düştüğü kanaatini paylaştı.