İTO 6 Nolu Kağıt Kırtasiye ve Kağıt Ambalaj Komitesi toplantısına Kırtasiye Sektör Raporu konusunu görüşmek üzere katılınmıştır.

Üniversite İş Dünyası ilişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel 28 Ağustos 2019 tarihinde Cemile Sultan Tesislerinde yapılan İTO 6 Nolu Kağıt Kırtasiye ve Kağıt Ambalaj Komitesi toplantısına Kırtasiye Sektör Raporu konusunu görüşmek üzere katıldı.

Genel kategorisine gönderildi | İTO 6 Nolu Kağıt Kırtasiye ve Kağıt Ambalaj Komitesi toplantısına Kırtasiye Sektör Raporu konusunu görüşmek üzere katılınmıştır. için yorumlar kapalı

İTO 6 Nolu Kağıt Kırtasiye ve Kağıt Ambalaj Komitesi toplantısına Milli Kağıt Politikası Sektör Raporu konusunu görüşmek üzere katılınmıştır

Üniversite İş Dünyası ilişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel 23 Ekim 2019 tarihinde İTO’da yapılan İTO 6 Nolu Kağıt Kırtasiye ve Kağıt Ambalaj Komitesi toplantısına Sektör Raporu konusunu görüşmek üzere katıldı.

Genel kategorisine gönderildi | İTO 6 Nolu Kağıt Kırtasiye ve Kağıt Ambalaj Komitesi toplantısına Milli Kağıt Politikası Sektör Raporu konusunu görüşmek üzere katılınmıştır için yorumlar kapalı

İTO Ayakkabı Komitesi toplantısına katılım sağlandı.

Üniversite İş Dünyası ilişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel 3 Aralık 2019 tarihinde İTO’da yapılan Ayakkabı Komitesi toplantısına Ayakkabı Sektör Raporu konusunu görüşmek üzere katılmıştır.

Genel kategorisine gönderildi | İTO Ayakkabı Komitesi toplantısına katılım sağlandı. için yorumlar kapalı

10 uncu Kırtasiye Kurultayı’na Katılım Sağlandı.

28 Kasım 2019 – 1 Aralık 2019 tarihleri arasında tüm Türkiye’den TÜKİD üyelerinin katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilen 10 uncu Kırtasiye Kurultayı’na İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Üniversite İş Dünyası ilişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhittin Adıgüzel, öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Murat Kasımoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Recep Ali Küçükçolak katılmış ve sektör sorunlarının tartışıldığı panelde konuşmacı olarak yer almışlardır.

Genel kategorisine gönderildi | 10 uncu Kırtasiye Kurultayı’na Katılım Sağlandı. için yorumlar kapalı

Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası’nın kurumsal sosyal sorumluluğunun gereği olarak İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından; eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile küresel ölçekte çağdaş eğitim ve araştırma yapmak ve ülkemizin ve dünyanın önde gelen kurumları arasında yer alması amacıyla kurulmuş bir prestij projesidir.

Günümüzün Bilgi Çağı/Yeni ekonomisinde ülkelerin refah düzeyini ve kalkınma/gelişme performansını belirleyen en önemli faktör bilgi, yenilik ve teknoloji üretimindeki konumlarıdır. Bu bağlamda verdikleri eğitim ile ülkenin beşeri sermayesinin kalitesini belirleyen üniversiteler bunun yanı sıra Ulusal Yenilik Sistemi’nin önemli bir ayağı olarak bilgi, yenilik ve teknoloji üretimini gerçekleştirmektedirler. Üniversitenin bu çıktılarının iş dünyasınca üretime ve iş dünyasının sahip olduğu tecrübe, yetenek ve birikimin üniversiteye aktarılması noktasında üniversite iş dünyası ilişkilerinin bir ara yüzü olma fonksiyonunu icra eden Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezleri kritik ve stratejik bir fonksiyonu yerine getirmektedirler.

Bu merkezlerin önemli fonksiyonunun farkındalığı çerçevesinde, Temmuz 2012 ’de imzalanan İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Üniversitesi İşbirliği Protokolü kapsamında “İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği içinde iş dünyasının ve toplumun güçlenmesine, gelişmesine, büyümesine ve kalkınmasına yönelik ulusal ve küresel içerikli konferans, seminer, sertifika programı, kongre, çalıştay, araştırma, proje ve benzeri etkinlikleri düzenleyeceği Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması” kararlaştırılmıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşu ile, üniversitenin bilgi üretiminin, araştırma ve geliştirme yeteneğinin, akademik kadrosunun birikim ve yetkinliğinin; özelde Dünyanın en büyük ve sayılı ticaret odalarından birisi olan İstanbul Ticaret Odası’nın yaklaşık 335.000 üye işletmesinin geliştirilmesinde ve sorunlarının çözümünde, genelde ise tüm Türkiye’de aynı fonksiyonun gerçekleştirilmesi ile çeşitli alanlarda yaratılacak katma değer ile ülkenin kalkınmasında ve refah düzeyinin artmasında önemli bir rol üstlenilmesi amaçlanmaktadır.

Merkez, amaçları doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütmektedir:

a) İş Dünyasının yapı ve özelliklerini belirleyerek, genel, sektörel ve komiteler bazında makro ve mikro ölçekli, farklı alanlardaki ve konulardaki ihtiyaçlarını belirlemek, periyodik olarak güncellemek, bu konularda bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
b) Akademik programların, küresel örnekleri de dikkate alarak, iş dünyasına yönelik uygulama örneklerini izlemek, değerlendirme ve güncelleme konularında bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
c) İş Dünyasının eğitim-öğretim, sertifika programı ve benzeri taleplerini karşılamak.
ç) Faaliyet alanı ile ilgili iş dünyasına danışmanlık yapmak, proje üretmek, araştırma ve çalışmalar yapmak.
d) İş dünyasının ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte rekabet dinamiklerinin belirleyicileri konusunda çalışmalar, araştırmalar yapmak ve yaptırmak, raporlar hazırlamak ve hazırlatmak.
e) Merkezin faaliyet alanına giren diğer konularda çalışmalar yapmak ve üniversite tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için üniversite ve merkez, iş dünyasının kurum, kuruluş ve örgütleri ile işbirliği içinde olup çeşitli alanlarda protokoller imzalanmıştır. Merkez’in faaliyetleri bağlamında, mikro düzeyde; iş dünyasının ihtiyaç duyduğu her alanda işbirliği ve ortak projelerin gerçekleştirilmesi, İşletmelere kuruluşlarından ürün pazarlamalarına, insan kaynaklarından teknolojik desteğe hemen tüm işletme fonksiyonlarını kapsayan alanlarda her türlü desteğin verilmesi; makro düzeyde, ülkemizin küresel rekabet gücünü arttırmaya yönelik projelerin realize edilmesi planlanmaktadır. Bu süreçte üniversitenin en büyük avantajı ve gücü İstanbul Ticaret Odası’nın stratejik desteği ve ortaklığıdır.

Diğer taraftan üniversitemizin temel amaçlarından olan eğitim ve öğretim kalitesinin arttırılması ve öğrencilere gelecekte mesleklerinde başarılı olmalarını sağlayacak yetkinlik ve donanımın kazandırılması için; iş dünyasının tecrübe ve deneyimlerinin öğrencilere aktarılması ve iş dünyası ile gerçekleştirilecek projelere öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Öğrencilerin projelere katılımı ve iş dünyası ile fiili ilişkilerinin sağlanması için çeşitli yöntem ve yollar oluşturulmaktadır. Üniversite iş dünyası ilişkilerinde/projelerinde/işbirliğinde öğrencilerin paydaş olmasının sağlanması öğrencilere sadece teorik değil uygulamalı bir eğitimin verilmesi ve İş Dünyası ile ilişki içinde olmaları hususunda büyük katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu amaçla Üniversite’de Üniversite İş Dünyası İlişkileri Öğrenci Kulübü kurulmuş ve faaliyetlere başlamıştır.
Üniversite İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversitenin başta İTO ile olmak üzere işdünyasının çeşitli kurum ve kuruluşları ile birlikte çeşitli sempozyum,çalıştay,seminer gibi bilimsel etkinlikler, proje ve araştırmalar yürütmektedir.

Genel kategorisine gönderildi | Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi için yorumlar kapalı