INS310/TR/1 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

INS310/TR/1 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları Dersi

Öğretim Üyesi: Dr.Öğr.Üyesi Çağrı MOLLAMAHMUTOĞLU
E-Posta Adresi: mollamca@yildiz.edu.tr
E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ