GNL314/OS/43 Osmanlı Türkçesi

GNL314/OS/43 Osmanlı Türkçesi Dersi

Öğretim Üyesi: Dr. Öğr. Üyesi Arzu Çiftoğlu Çabuk
E-Posta Adresi: aciftoglu@ticaret.edu.tr

E-Posta Görüşme Gün ve Saati:

DERSE İLİŞKİN KAYNAKLAR/YARDIMCI MATERYALLER

UZAKTAN EĞİTİM-1. HAFTA (6.HAFTA) DERS MATERYALLERİ