Anasayfa

 

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bölüm Başkanı Mesajı

İnşaat sektörü, çeşitli alt sektörlerden katılımcıların oluşturduğu ekonominin önemli sektörlerinden biridir. İnşaat endüstrisi, konut, ofis binaları ve endüstriyel tesislerin geliştirilmesi ve altyapılar ile diğer kamu tesislerinin inşası ve restorasyonu dahil olmak üzere pek çok konuda ülke kalkınmasında ve istihdam alanları yaratılmasında merkezi ve önemli bir rol oynamaktadır. İnşaat endüstrisinin önemi, ülke ekonomisine etkileri, çıktılarının değeri veya sadece faaliyetlerinde çalışan kişi sayısı ile ölçülmemektedir. Ülke ekonomilerinin gelişiminde ve Gayri Safi Milli Hasıla hesaplamalarında inşaat sektörü önemli bir faktördür.

Son yıllarda, tasarımda ve uygulamalardaki teknolojik gelişmeler ve yenilikler, ileri teknoloji malzeme kullanımları ve inşaat yönetim sistemleri, inşaat sektörünü günümüzde önemli hale getirmiş bulunmaktadır. Bilgisayar destekli çalışmalar, kaliteli ve alternatif tasarımlar üretme ve kısa sürelerde grafik ve görsel çözümler geliştirebilmeyi mümkün hale getirmiştir. Yeni malzemeler sadece inşaat kalitesini arttırmakla kalmamış, aynı zamanda malzeme ve yapı elemanları üretimi ve saha montajının kısa sürelerde yapılabilmesini mümkün hale getirmiştir.

İnşaat Mühendisliği Bölümü, inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını yetiştiren, ulusal ve uluslararası alanda talep gören temel mühendislik dallarından biridir. İnşaat mühendisliği; inşası planlanan yapıların, uygulanabilmesini sağlayan, çevre ile uyumlu yapım şartlarını araştıran, gerekli hesaplamaları, malzeme seçimini ve bilimsel çalışmaları yapan/uygulayan, mevcut yapılarda yaşanabilirlik koşullarını geliştirmek üzere bakım, onarım, değişiklik ve eklentileri yapan mühendislik bilimi ve uygulama dalıdır. İnşaat mühendisliği, çok geniş bir alanı kapsamakta ve ana bilim dallarından oluşmaktadır. Bunlar; Yapı ana bilim dalı, Mekanik ana bilim dalı, Hidrolik ana bilim dalı, Geoteknik ana bilim dalı, Ulaştırma ana bilim dalı, Yapı İşletmesi ana bilim dalı ve Yapı Malzemeleri ana bilim dalıdır.

İnşaat mühendisi, söz konusu alanlarda tüm faaliyetleri yürütebilecek, bilimsel çalışma ve uygulama yapabilecek donanıma sahip mühendistir. Bölümümüzden mezun olacak öğrencilerimizin sahip olacakları kazanımlar; kapsamlı bir teorik ve saha uygulamaları bilgisi,  analitik düşünebilme ve iletişim kurma yeteneği, matematiksel zekâ, proje yönetebilme ve problem çözebilme becerisi, güçlü bir iletişim kurma yeteneği ve ileri teknolojileri kullanabilme becerisidir.

 

İnşaat Mühendisliği Bölüm Tanıtımı