Tag Archives: Yayın Dili

HİRE

HİRE E-DERGİ

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAM ÇALIŞMALARI E-DERGİSİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Editör: Doç. Dr. Gülay ÖZTÜRK

Yardımcı Editör: Yrd. Doç. Dr. Nihal KOCABAY-ŞENER

Yayın Kurulu: Doç. Dr. Gülay ÖZTÜRK

Doç. Dr. Hilal ÖZDEMİR ÇAKIR

Doç. Dr. Gözde ÖYMEN

Yrd. Doç. Dr. Erdem TATLI

Yrd. Doç. Dr. Nihal KOCABAY-ŞENER

Periyod: Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanır

Derginin Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Derginin Yayın Türü: Elektronik dergi

Derginin Amacı: Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklam çalışmalarının farklı bakış açılarıyla birleştirilerek ilerlemesini hedeflemektedir.

Derginin Kapsamı: Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, halkla ilişkiler disiplininin alanına giren kriz iletişimi, sosyal sorumluluk, siyasal iletişim, lobicilik, kamu diplomasisi, bütünleşik pazarlama iletişimi, medya ile ilişkiler;  marka yönetimi, reklamcılık disiplininin kapsadığı konular hakkında araştırma, kuramsal, derleme makaleler, çeviri ve alana ilişkin kitap incelemeleri yayınlayacaktır.

Derginin Politikası: Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı uluslararası “hakemli” bir dergidir. Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını önemseyecek ve bu tür çalışmaların yapılmasını teşvik edecektir. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklam çalışmalarının artmasını öncelemektedir.

Halkla İlişkilire ve Reklam Çalışmaları Dergisi, açık erişim politikasını benimser. Dergide yayınlanan makaleler herkese ücretsiz olarak sunulacaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate alır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini ister. Gönderilen her makalenin intihal programında taranmış olması ve raporunun dergiye ulaştırılması zorunludur.