HİRE Hakkında

 

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE) kuramsal ve araştırmaya dayalı nitelikli yazıların yer aldığı “uluslararası hakemli” bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanır.
Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), açık erişim politikasını benimsemektedir. Makale kabulü ve yayın sürecinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate almaktadır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini istemektedir.

Gönderilen her makalenin intihal programında (Turnitin ya da IThenticate programlarında) taranmış olması ve raporunun yazar/yazarlar tarafından dergiye ulaştırılması zorunludur.

*Makale Çağrısı: Değerli akademisyenler;  çalışmalarınızı derginin Mart sayıları için en geç 15 Ocak, Eylül sayıları için en geç 15 Temmuz tarihlerine kadar gönderebilirsiniz.