Hakemlik Süreci

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE), kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Bu yöntemle bilimsel çalışmaların objektif değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi’ne (HİRE) gönderilen makaleler öncelikle editörler tarafından yazım kurallarına uygunluk açısından değerlendirilir. Daha sonrasında ise makale editörler tarafından belirlenen iki hakeme gönderilir. İki hakem raporu sonucunun birbiriyle uyumlu olmaması halinde makale üçüncü bir hakeme daha gönderilir.

Kör hakemlik süreci gereğince yazar/yazarlar ve hakemler birbirlerinin kimliklerini bilmemektedirler.