Dergi Politikası

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi kuramsal ve uygulamaya dayalı araştırmaya dayalı nitelikli yazıların yer aldığı uluslararası “hakemli” bir dergidir. Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını ve disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını önemsemekte; bu tür çalışmaların yapılmasını hedeflemektedir. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklam çalışmalarının artmasına öncelik vermektedir.