Category Archives: Genel

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları (HİRE) Dergisi’nin İkinci Sayısı Yayınlandı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü tarafından çıkarılan Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları (HİRE) Dergisi’nin ikinci sayısı yayınlandı.

3. sayı için 15 Ocak 2019’a kadar makalelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

2hire_kitap_masAdsızter

HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAM ÇALIŞMALARI (HİRE) DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları (HİRE) Dergisi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. 
Dergi, halkla ilişkiler disiplininin alanına giren kriz iletişimi, sosyal sorumluluk, siyasal iletişim, lobicilik, kamu diplomasisi, bütünleşik pazarlama iletişimi, medya ile ilişkiler;  marka yönetimi, reklamcılık disiplininin kapsadığı konular hakkında araştırma, kuramsal, derleme makaleler, çeviri ve alana ilişkin kitap incelemeleri yayınlayacaktır.
HİRE Dergisi, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı uluslararası “hakemli” bir dergidir.
HİRE Dergisinin 2. sayısı için makale, çeviri, kitap incelemelerinizi 15 Temmuz’a kadar nkocabay@ticaret.edu.tr ya da hire@ticaret.edu.tr adresine gönderebilirsiniz. 

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi – Cilt No 1 / Sayı No 1 / Mart 2018

hire_ıssn

HİRE E-JOURNAL

HİRE E-JOURNAL

INTERNATIONAL E- JOURNAL OF  PUBLIC RELATIONS AND  ADVERTISING STUDIES

Istanbul Commerce University, Department of  Public Relations and Advertising

Editor:  Assoc. Prof. Dr. Gülay ÖZTÜRK

Co-editor: Asst. Prof. Nihal KOCABAY-ŞENER

Editorial  Board: Assoc. Prof. Dr. Gülay ÖZTÜRK

Assoc. Prof. Dr. Hilal ÖZDEMİR ÇAKIR

Assoc. Prof. Dr. Gözde ÖYMEN

Asst. Prof Erdem TATLI

Asst. Prof Nihal KOCABAY-ŞENER

Period:  Two issues  a year- March and September

Edition Language : Turkish and English

Edition Type : Electronic Journal

Aim of the Journal: The journal aims to increase the number of  the studies about public relations and advertising  and the proliferation of the interdisciplinary approaches. Journal of Public Relations and Advertising Studies  accepts that all the academic publishing intelligences are valuable and aims  to combine and proceed   global and local public relations and advertising  studies with different perspectives.

Content of the Journal: Journal of Public Relations and Advertising Studies will publish researches, theoretical articles, translations and   book reviews about the public relations practices like crisis communications, social responsibility, political communication, lobbying, public diplomacy, integrated marketing communications, media relations, brand management and advertising.

Journal Policy: Journal of Public Relations and Advertising Studies is an international peer-reviewed journal in which research, commentary, meta-analysis, translation etc. studies are published. The journal pays attention and gives countenance to augmentation of the number of studies in public relations and advertising field also with interdisciplinary approach. Journal of Public Relations and Advertising Studies aspires to increase the number of public relations and advertising studies on local and global scale with a respectful sense towards all academic studies with various scopes and tendencies.

 

The Journal of Public Relations and Advertising Studies adopts the open access policies. All the article published in the journal will be presented out of charge.

The Journal of Public Relations and Advertising Studies takes into account for both the authır and the editör,  the standards of Committee on Publication Ethics’in (COPE).  In case of clinical and experimental circumstances, journal asks for  the Ethical Committee’s approval. This apporval must be documented. All of the articles sent to the journal must have a  plagiarism report.

 

HİRE

HİRE E-DERGİ

ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAM ÇALIŞMALARI E-DERGİSİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Editör: Doç. Dr. Gülay ÖZTÜRK

Yardımcı Editör: Yrd. Doç. Dr. Nihal KOCABAY-ŞENER

Yayın Kurulu: Doç. Dr. Gülay ÖZTÜRK

Doç. Dr. Hilal ÖZDEMİR ÇAKIR

Doç. Dr. Gözde ÖYMEN

Yrd. Doç. Dr. Erdem TATLI

Yrd. Doç. Dr. Nihal KOCABAY-ŞENER

Periyod: Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanır

Derginin Yayın Dili: Türkçe ve İngilizce

Derginin Yayın Türü: Elektronik dergi

Derginin Amacı: Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklam çalışmalarının farklı bakış açılarıyla birleştirilerek ilerlemesini hedeflemektedir.

Derginin Kapsamı: Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, halkla ilişkiler disiplininin alanına giren kriz iletişimi, sosyal sorumluluk, siyasal iletişim, lobicilik, kamu diplomasisi, bütünleşik pazarlama iletişimi, medya ile ilişkiler;  marka yönetimi, reklamcılık disiplininin kapsadığı konular hakkında araştırma, kuramsal, derleme makaleler, çeviri ve alana ilişkin kitap incelemeleri yayınlayacaktır.

Derginin Politikası: Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı uluslararası “hakemli” bir dergidir. Dergi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını önemseyecek ve bu tür çalışmaların yapılmasını teşvik edecektir. Çeşitli kapsam ve yönelimlerdeki tüm akademik çalışma anlayışlarının değerli olduğunu kabul eden Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, küresel ve yerel ölçekte halkla ilişkiler ve reklam çalışmalarının artmasını öncelemektedir.

Halkla İlişkilire ve Reklam Çalışmaları Dergisi, açık erişim politikasını benimser. Dergide yayınlanan makaleler herkese ücretsiz olarak sunulacaktır.

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, Committee on Publication Ethics’in (COPE) Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate alır. Dergi, yazarlardan Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmasını, bu onayın makalede belirtilmesini ve belgelenmesini ister. Gönderilen her makalenin intihal programında taranmış olması ve raporunun dergiye ulaştırılması zorunludur.