HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAM ÇALIŞMALARI (HİRE) DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları (HİRE) Dergisi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır. 
Dergi, halkla ilişkiler disiplininin alanına giren kriz iletişimi, sosyal sorumluluk, siyasal iletişim, lobicilik, kamu diplomasisi, bütünleşik pazarlama iletişimi, medya ile ilişkiler;  marka yönetimi, reklamcılık disiplininin kapsadığı konular hakkında araştırma, kuramsal, derleme makaleler, çeviri ve alana ilişkin kitap incelemeleri yayınlayacaktır.
HİRE Dergisi, inceleme, düşünce, uygulamaya dayalı araştırma vb. nitelikli yazıların yer aldığı uluslararası “hakemli” bir dergidir.
HİRE Dergisinin 2. sayısı için makale, çeviri, kitap incelemelerinizi 15 Temmuz’a kadar nkocabay@ticaret.edu.tr ya da hire@ticaret.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.