HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAM ÇALIŞMALARI (HİRE) DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI

Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları (HİRE) Dergisi, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanında çalışmaların artmasını, disiplinlerarası yaklaşımın yaygınlaşmasını amaçlamaktadır.  Dergi, halkla ilişkiler disiplininin alanına giren kriz iletişimi, sosyal sorumluluk, siyasal iletişim, lobicilik, kamu diplomasisi, bütünleşik pazarlama iletişimi, medya ile iliş...
More

HİRE

HİRE E-DERGİ ULUSLARARASI HALKLA İLİŞKİLER ve REKLAM ÇALIŞMALARI E-DERGİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Editör: Doç. Dr. Gülay ÖZTÜRK Yardımcı Editör: Dr. Öğr.Üyesi Nihal KOCABAY-ŞENER Arş. Gör. Mehmet Gülnar Yayın Kurulu: Doç. Dr. Gülay ÖZTÜRK Doç. Dr. Hilal ÖZDEMİR ÇAKIR Doç. Dr...
More