Uzaktan Eğitim 2. Sınıf Dersleri
ULT 340 Bütünleşik Pazarlama İletişimi/Integrated Marketing Communication 3 0 3 5 Tr Z  Doç.Dr.Gözde Öymen 90
RKL 201 Reklam Yazarlığı/Copywriting 3 0 3 5 Tr Z  Dr.Öğr.Üyesi Erdem Tatlı 90
HAI 211 Halkla İlişkiler Yazarlığı/Public Relations Writings 3 0 3 5 Tr Z  Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Simin Kara 90
GIT 209 Grafik Tasarım 2/Graphic Design 2 2 2 3 5 Tr Z Öğr.Gör.Coşan Göksel 90
HAI 208 Girişimcilik ve İnovasyon/ Entrepreneurship and Innovation     3 5 Tr S  Doç.Dr.Öykü İyigün 40
RKL210 Reklam Yönetimi /Advertising Management 3 0 3 5 Tr S  Dr.Öğr.Üyesi Erdem Tatlı 40
RKL 200 Müşteri İlişkileri Yönetimi/  Customer Relationship Management 3 0 3 5 Tr S Doç.Dr.Hilal Özdemir Çakır 40
HAI 478 Etkili Sunum Teknikleri / Effective Presentation Techniques 2 2 3 5 Tr S Dr.Öğr.Gör.Erdem Tatlı 40
HAI 414 Göstergebilim/Semiology 3 0 3 5 Tr S Prof.Dr.Mete Çamdereli 40
HAI 206 Ajans Yönetimi / Agency Management 2 2 3 5 Tr S Doç.Dr.Murat Yeşil 40
HIR202 Destinasyon Pazarlama ve Turizm Reklamcılığı/ Destination Marketing  and Tourism Advertising 3 0 3 5 Tr S Doç.Dr.Gülay Öztürk 40
HIR206 Markalama ve Konumlandırma / Branding and Positioning 3 0 3 5 Tr S Öğr.Gör.Bilal Ayan 40