Kriz Yönetimi ve Kriz İletişimi (Z)-Dr.Öğr.Üyesi  Ayşe Simin Erdemir Kara