ILF402Bitirme Projesi/

Prof.Dr.Mete Çamdereli, Doç.Dr.Gülay Öztürk, Doç.Dr.Gözde Öymen, Doç.Dr.Hilal Özdemir Çakır, Doç.Dr.Nihal Kocabay Şener, Doç.Dr.Murat Yeşil, Dr.Öğr.Üyesi Erdem Tatlı, Dr.Öğr.Üyesi Ayşe Simin Kara, Öğr.Gör.Bilal Ayan