Görsel Kültür Araştırmaları (S) –  Prof.Dr.Mete Çamdereli