İnsanlar sorunlarını çözmeye uğraştıkça, bilim dünyası da yeni yöntemler ve konular kazanmaktadır. Bilimsel konuların artması o bilimin sınırlı sürede tümüyle öğretilmesini imkânsızlaştırdığından, türev bilimler doğmuştur ve doğmaya da devam etmektedir. Türev bilimler ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin bir alanda bilinmesi gerekenlerin sınırlı süreye sahip lisans eğitiminde ayrıntılı olarak öğretilmesi imkansızdır. O zaman bilimsel ayrıntıların kazanılabileceği bir eğitime ihtiyaç doğar ki, bu da yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin oluşturduğu lisansüstü eğitimidir.

Lisansüstü eğitim, alanında daha fazla bilgi kazanmanın yanında, problemlere farklı çözüm yöntemleri getirmeyi veya hiç el atılmamış problemler için yeni çözüm yolları aramayı gerektirir. Alanında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler yüksek lisans eğitimini seçerken, sorunlarına başka çözüm yöntemleri arayan veya henüz çözülememiş sorunları olan kurumlar ise yoğun araştırma gerektiren doktora eğitimi yaptırmaktadır. Görülüyor ki, yenilikler ve icatlar sorunlara çözüm aramaktan yani ihtiyaçtan doğmaktadır. İhtiyaç duyanlar ise gerçek üreticilerdir. Bu arayışın sonucunda doğan bilim, herkesin gördüğünü görmek ama hiç kimsenin düşünmediğini düşünmek olarak tanımlanabilir.

Enstitümüzde yüksek lisans eğitimi tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans eğitimi ders ağırlıklı olup Lisansüstü Yönetmeliğimizde öngörülen sayıdaki dersi ve dönem projesini öğrencilerimizin başarmasını gerektirir. Tezli yüksek lisans eğitimi ise hem ders hem de tez ağırlıklı olup, tez çalışması olarak belirli bir konuda yapılan araştırmanın jüri önünde savunulmasını gerektirir.

Doktora eğitimi yüksek lisans derecesine sahip öğrencilerin Lisansüstü Yönetmeliğimizde öngörülen sayıdaki dersi başardıktan sonra alanında derinlemesine araştırma yapmayı gerektiren tez çalışmasından oluşur. Zorlu ve titiz bir araştırma ortamı içinde yürütülen bu çalışmanın sonunda bilime özel bir katkının yapılması beklenir.

Araştırma konuları genelde gerçek hayata dayanmakta olup hem İstanbul bölgesinde bulunan yüksek teknolojili endüstrilerden Teknoparkımız vasıtasıyla enstitümüze ulaşmakta hem de global dünyada yaşanan sorunlardan seçilmektedir. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde büyük ilerlemeler kaydeden üniversitemiz, araştırmacıları burs ve diğer imkânlarla desteklemektedir.