THE ERASMUS+TRAINEESHIP MOBILITY ENGLISH PROFICIENCY EXAM RESULTS FOR 2021-2022

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvurusunda bulunan öğrencilerimiz için yapılan İngilizce Yeterlilik sınavı sonuçları aşağıdadır.

 

ÖNEMLİ

  • İlgili sonuçlar Erasmus staj hareketliliğine katılmaya/hibe almaya hak kazandığı anlamına gelmemektedir.
  • İngilizce sınav puanın %50’si ve genel not ortalamasının %50’si alınarak final skorlar oluşturulacaktır. Oluşturulacak final skorlar nezdinde tercih yerleştirmeleri kontenjan ve puanlara göre yapılacaktır.
  • Adayların artı/eksi puanları final skorlarına eklenecektir.
  • Yerleştirme listesi ve final skorlar gerekli çalışmalar ve komisyon kararı alındıktan sonra Erasmus Ofis web sayfasında Nisan ayının son haftası içerisinde yayınlanacaktır. 

ÖNEMLİ

12.04.2021 ve 15.04.2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 2021-2022 Erasmus+ yazılı  ve sözlü sınav puanlarıyla ilgili itirazlarınızı İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, Erasmus+ Sınav Komisyonu’na yönelik olarak imzalı bir dilekçe ile Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr e- mail adresine 21.04.2021 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

 

İNGİLİZCE SINAV SONUCU:

The Erasmus Traineeship English Exam Results

 

Erasmus Hareketlilik Kontenjanları/The Erasmus Mobility Quotas

 

The Erasmus+ Traineeship Mobility English Proficiency  Exam Results for  2021-2022  as follows;

 

IMPORTANT

  • English exam result is not mean that you have awarded for Erasmus traineeship mobility, please be aware of that.
  • The placement and standings will be allocated according to the final score which will be calculated according to the 50% of general GPA and 50% of English exam result. 
  • The minus or plus points will be added to the final score of the candidate.
  • The placement list and final scores will be published on the Erasmus Office website in the last week of  April after the Evaluation of the Erasmus Commission and decision.

IMPORTANT

You can submit your objections about the 2021-2022 Erasmus + written and speaking exam (held on 12.04.2021 and 15.04.2021) to our Erasmus Office’s  E-mail: erasmus@ticaret.edu.tr with a signed petition for the Erasmus+ Examination Committee of the Istanbul Commerce University Rectorate by 21.03.2021, 17:00

 

ENGLISH EXAM RESULTS:

The Erasmus Traineeship English Exam Results

 

Erasmus Hareketlilik Kontenjanları/The Erasmus Mobility Quotas