THE ERASMUS+ TRAINEESHIP MOBILITY ENGLISH PROFICIENCY WRITING EXAM RESULTS AND SPEAKING EXAM LIST FOR 2021-2022

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvurusunda bulunan öğrencilerimiz için yazılı İngilizce sınavı sonuçları ve Speaking sınavı listesi aşağıdadır.

YAZILI SINAV SONUÇLARI

The Erasmus Writing Exam Results

The Erasmus Speaking Exam List

 

SÖZLÜ SINAV:

Sınav Tarihi: 15.04. 2021 Perşembe

Sınav Yeri: Blackboard Open LMS

Sınav Saati: 17:00-19:00

 

 • Speaking sınavı Blackboard Open LMS üzerinden online olarak yapılacaktır. Sınava girecek adaylara Blackboard üzerinden sınıflarına ve saatlerine göre sınav tanımlaması yapılacak ve sınav esnasında Zoom link’i üzerinden aynı anda kameraları  sınav boyunca açık şekilde gerçekleştirilecektir. Zoom açmayan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav başlamadan 15 dakika öncesine adaylar sisteme girmeli  ve Zoom üzerinden öğrenci kimlik kartları veya geçerli bir kimlik kartı göstermeleri gerekmektedir.
 • Sınava sadece Speaking sınav isim listesinde adı olan adaylar katılabilecektir. Sınava katılacak adaylar yanlarında öğrenci kimliklerini bulundurmak zorundadır. Salon görevlileri, sınav süresi içerisinde karşılaşacakları sınav kuralları dışında gerçekleşecek eylemlerde işlem yapmaya yetkilidir.
 • Sözlü sınava sadece yazılı sınavdan 65/100 ve üstü alan adaylar katılabilecektir. 
 • Sözlü sınav pogramında her aday için Blackboard Open LMS sistemi üzerinden 10 dakikalık süre tanımlanacaktır. Adayların sınav programı ve mülakatı gerçekleştirecekleri solan görevlileri ayrı olarak tanımlanacaktır.
 • Teknik problemlerden dolayı kaynaklanacak geçikme ve aksaklıklar için 15 dakika öncesinde adayların sistemde hazır beklemesi önerilmektedir.
 • Sözlü sınavın İngilizce sınav sonucuna katkısı %25 olarak belirlenmiştir.
 • Sözlü sınav sonucu neticesinde toplam puanı 65 ve üstü olamayan adaylar Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’ne katılmaya hak kazanamazlar.

 

12.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021-2022 Erasmus+ yazılı sınav puanlarıyla ilgili itirazlarınızı İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü, Erasmus+ Sınav Komisyonu’na yönelik olarak imzalı bir dilekçe ile Erasmus Ofis’in erasmus@ticaret.edu.tr e- mail adresine 21.04.2021 17:00’a kadar iletebilirsiniz.

The Erasmus+ Study Traineeship English Proficiency Writing Exam results for  2021-2022  as follows;

WRITTEN EXAM RESULTS

The Erasmus Writing Exam Results

The Erasmus Speaking Exam List

 

SPEAKING EXAM:

Date of Exam: 15.04. 2021 Thursday

Place of Exam: Blackboard Open LMS

Time of Exam: 17:00-19:00

 

 • The Exam will be held on via the Blackboard Open LMS system. The exam will be assigned on the system according to the speaking list and classes and candidates must open their camera via created zoom link during the exam. The exam will not be valid in case of not opened zoom account.
 • The candidates must show their student cards or any related ID document to the zoom before taking the exam.
 • Only candidates who have listed on the exam list will be able to take the Erasmus English exam.
 • Only candidates who had taken 65/100 from the written exam will be awarded to take the speaking exam.
 •  The class and teachers will be organized on blackboard system according to the list of candidates, and each candidate will have 10 min. for the speaking exam.
 • Due to the technical problem, please be ready at least 15 min. before taking your speaking exam. The teachers will accept you by one by.
 • The contribution rate of the speaking exam is 25%

 

You can submit your objections about the 2021-2022 Erasmus + written exam (held on 12.04.2021) to our Erasmus Office’s  E-mail: erasmus@ticaret.edu.tr with a signed petition for the Erasmus+ Examination Committee of the Istanbul Commerce University Rectorate by 21.04.2021, 17:00