FAQ

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SIK SORULAN SORULAR

1. Erasmus Öğrenci Hareketliliği nedir?

Erasmus öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleşir: Öğrenim Hareketliliği ve Staj Hareketliliği.

2. Erasmus Öğrenci Hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açıköğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

3. Erasmus öğrenim hareketliliği kapsamında yurtdışında ne kadar kalabilirim?

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

4. Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları ne zaman yapılıyor?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları her yıl Ocak ayının son haftasında ilana çıkılarak, başvurular Şubat ayının başında alınmaktadır. Gerekli görülmediği sürece başvurular yılda 1 kez alınmaktadır.

5. Erasmus Öğrenim Hareketliği İngilizce sınavı nasıl yapılmaktadır?

Öğrenim Hareketliliği seçim aşamalarından biri olan İngilizce sınavı 2 aşamada geçekleşir; yazılı sınav ve sözlü sınav. Yazılı sınavdan 65 puan ve üstü alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

6. İngilizce sınav puanının katkısı yüzde kaçtır?

İngilizce sınav sonucunun final puan hesaplamasına katkısı %50 ‘dir. Diğer %50 kısım ise, adayların son genel not ortalamasının yüzlük sistem üzerinden hesaplanacak puanıdır.

7. Erasmus öğrenim hareketliliğine kaç defa başvurabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliğine aynı öğrenim kademesi içerisinde totalde 12 Ay’ı geçmemek koşulu ile birden fazla başvuru yapılabilir. Yalnız yapılan her haraketlilikten dolayı (-10) puan düşürülür.

8. Herkese hibe veriliyor mu?

Erasmus öğrenim hareketliliğine kesin olarak katılmaya hak kazanan adaylar Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün proje bütçesi, belirlenen kontenjanlar ve başarı sıralamasına göre destek hibesi almaya hak kazanır.

9. Birinci sınıfta okuyorum Erasmus’a gidebilir miyim?

Birinci sınıfta okuyan adaylar Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılamazlar, fakat Transkripti oluştuktan sonra 2. Sınıfta gitmek için başvuruda bulunabilirler.

10. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinde kaç AKTS almam gerekiyor?

Öğrenim Hareketliliğinde adaylar bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilir.

11. Dördüncü sınıfta Öğrenim Hareketliliğine katılabilir miyim?

Dördüncü sınıfta adayın alması gereken minimum 30 AKTS kredi yükünün olması ve öğrenim süresinin uygun olması durumunda katılabilir.

12. Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğine başvuru şartları nelerdir? 

Birinci kademe(Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması.İkinci ve üçüncü kademe (Yükseklisans ve Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

13. Altan dersim var, Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet. Genel akademik not ortalamasında, minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrenim hareketliliğine katılmaya engel değildir.

14. Hangi ülkelere ve üniversitelere gidebilirim?

Üniversitemizin ikili anlaşmalar kapsamında Avrupa program ülkelerindeki üniversiteler ile bölümler nezdinde yapmış olduğu anlaşmalı kurumlara gidebilirsiniz. Detaylar için, Erasmus partner üniversitelere Erasmus web sayfasından bakabilirsiniz.

15. Ne kadar hibe alırım?

Birinci ve ikinci grup( Norveç, İtalya, Almanya, Fransa vb.) program ülkeleri için, aylık 500 Euro destek hibesi ödenir.

Üçüncü grup (Letonya, Macaristan, Polonya, Hırvatistan vb.) program ülkeleri için, aylık 300 Euro destek hibesi ödenir.

16. Karşı kurumda aldığım derslerde başarısız olursam hibem kesilir mi?

Zorunlu AKTS sayısı olan 30 AKTS ders yükünün 2/3 ‘ün altında olması durumda %20 hibe kesintisi olur.

17. Yurtdışında kaldığım dersler döndükten sonra nasıl oluyor?

Karşı kurumdan aldığınız derslerde başarısız olmanız durumunda, kendi okulunuzda tekrar alttan almanız gerekmektedir.

18. Derslerimin eşlenip eşlenmeyeceği konusunda nasıl bilgi alabilirim?

Karşı kurumun Erasmus öğrencileri için açmış olduğu dersleri, kendi kurumunuzda gideceğiniz dönemde açılacak dersler ile kıyaslayarak Erasmus bölüm koordinatörünüz ile birlikte öğrenebilirsiniz.

19. Erasmus öğrenim hareketliliğine katılmak için İngilizce sınavından kaç puan almam gerekir?

65 puan ve üstü almanız gerekmektedir.

20. Yabancı dil belgem var sınava girmeme gerek var mı?

YÖK’ün kabul etmiş olduğu İngilizce sınavlarından eşdeğerliliği 65 puan ve üstü olan bir sınav sonucunuz var ise, Erasmus İngilizce sınavından muaf olabilirsiniz.

21. İki dönem için Erasmus’a seçildim, bir dönem gidebilir miyim?

Sonuçların açıklandığı tarih itibari ile 1 ay içerisinde geçerli bir sebebinizin olması durumunda yazılı dilekçe ile Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne bildirmeniz gerekir.

22. Bahar döneminde Erasmus’a gittiğimde Güz dönemine uzatma talebinde bulunabilir miyim?

Hayır, Bahar dönemi mücbir sebepler dışında (Corona virüs gibi) Güz dönemi ile birleştirilemez.

23. Erasmus uzatma talebini ne zaman yapmam gerekiyor?

Erasmus uzatma talepleri hareketliliğe katıldığınız ilk ay içerisinde yazılı dilekçe ile Değişim Programları Koordinatörlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Taleplerin kabulü Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün değerlendirmesine bağlıdır.

24. Erasmus’a gitmeye hak kazandım fakat gitmekten vazgeçmek istiyorum, ne yapabilirim?

Sonuçların ilan edildiği tarih itibari ile 15 gün içerisinde feragat etmek istediğinize dair dilekçeyi Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne vermeniz gerekmektedir. Bir sonraki başvuruda seçilmiş olduğunuz halde gitmediğiniz için (-5 puan) düşürülür.

25. Learning Agreement nedir, nasıl doldurulur?

Learning Agreement, kendi kuruluşunuzda alacağınız derslere karşılık karşı kurumda alacağınız derslerin kredileri ile yazıldığı bir öğrenim anlaşmasıdır. Öğrenci ve karşılıklı kurumların Erasmus Bölüm koordinatörleri tarafından imzalanıp mühürlenmesi gerekir.

26. Learning Agreement’ta Receving Institution bölümüne ne yazmalıyım?

Hareketliliğe katılacağınız üniversitenin adını yazmanız gerekir.

27. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Erasmus konu nedir?

TR ISTANBU10

28. Learning Agreement’ta yazdığım dersler gittiğimde açılmazsa veya kontenjan dolduysa ne yapmalıyım?

Karşı kuruma vardığınızda During the Mobility döneminde değişiklik yapabilirsiniz. Ders ekleyip veya çıkarabilirsiniz.

29. Öğrenim Anlaşmasında “Departmental Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmalıyım ?

Erasmus Bölüm Koordinatörünüzün adını yazarak kendisine imzalatmanız gerekiyor.

30.Institutional Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmalıyım?

Değişim Programları Koordinatörü ismi yazılarak, kendisine imzalatılması gerekiyor.

31. Ders seçimi konusunda ne yapmam gerekiyor?

Ders seçim işlemlerini Erasmus Bölüm Koordinatörünüz ile birlikte yapabilirsiniz.

32. Karşı kurumdan aldığım dersin AKTS sayısı mı transkriptime işleniyor?

Evet. Karşı üniversitenizde eşleştirilen dersin AKTS sayısı ve ders ismi transkriptinize işlenir.

33. Erasmus sürecindeyken vazgeçebilir miyim?

Zorunlu veya mücbir sebepler dışında yapılan iptaller dışında, kendi isteğiniz ile yapacağınız iptaller durumunda verilen hibenin %100’ünü iade etmek zorundasınız.

34. Hibe almadan Erasmus hareketliliğine katılabilir miyim?

Evet, katılabilirsiniz. Hibe almadan yapacağınız Erasmus seçim süreci ve diğer şartlar, hibe alarak yaptığınız Erasmus hareketliliği ile aynıdır.

35. Erasmus’a giderken kendi okulumda ders seçimi yapmam gerekiyor mu?

Hayır, ders seçimi yapmıyorsunuz. Hazırlanacak ‘Approval Form’ ilk ders seçiminiz olarak fakülteye bildirilecektir.

36. Erasmus’a giderken kendi okuluma ödeme yapmaya devam ediyor muyum?

Evet, eğitim ücretinizi yatırarak kaydınızı yenilemeniz gerekmektedir.

37. Erasmus’a giderken, karşı kuruma ücret ödüyor muyum?

Hayır, gittiğiniz üniversiteye ücret ödemiyorsunuz. Sadece üniversite tarafından size çıkarılacak, seyahat kartı vb. giderlere ödeme yaparsınız.

38. Kalacak yeri nasıl ayarlayabilirim?

Gittiğiniz kurumun kendi bünyesinde yurdu var ise yurt başvurusu yapabilirsiniz, eğer yok ise kurumun size yolladığı konaklama linkleri sayesinde özel yurtlara bakabilirsiniz.

39. EUservey Report Form nedir?

Avrupa Komisyonu tarafından hareketliliğinizi ve kurumları değerlendirmeye yönelik olarak yollanan önemli bir ankettir. Doldurulmadığı durumda % 5 hibe kesintisi yapılmaktadır.

40. OLS sınavı nedir?

OLS sınavı 2 adet olmak üzere hareketlilik öncesinde ve sonrasında dil gelişimizi ölçmek ve dil gelişiminize destek olmak için yapılan bir İngilizce test sınavıdır. Sınavlar yapılmadığı takdirde, her bir sınav için % 5 hibe kesintisi yapılır.

41. Erasmus hibemin ikinci taksidi olan %20’lik kısmını ne zaman alabilirim?

Hareketlilikten sona erdikten sonra, EUsurvey,Katılım Sertifikası,Transkript,OLS sınav sonuçları ve diğer evraklar Erasmus ofise teslim edildikten sonra hareketlilik süresi tekrar hesaplanıp ödenir.

 

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ SIK SORULAN SORULAR

1. Erasmus+ Staj Hareketliliği nedir?

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir.

2. Erasmus+ Staj Hareketliliği amacı nedir?

Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

3. Staj Hareketliliği okuduğum program ile mi ilgili olmalı?

Evet, staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

 

4. Hangi çalışmalar Erasmus+ staj hareketliliği kapsamına girmez?

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez.

5. Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları ne zaman yapılıyor?

Erasmus Staj Hareketliliği başvuruları her yıl Şubat ayının son haftasında ilana çıkılarak, başvurular Mart ayının başında alınmaktadır. Gerekli görülmediği sürece başvurular yılda 1 kez alınmaktadır.

6. Erasmus Staj Hareketliği İngilizce sınavı nasıl yapılmaktadır?

Staj Hareketliliği seçim aşamalarından biri olan İngilizce sınavı 2 aşamada geçekleşir; yazılı sınav ve sözlü sınav. Yazılı sınavdan 65 puan ve üstü alan adaylar sözlü sınava girmeye hak kazanır.

7. İngilizce sınav puanının katkısı yüzde kaçtır?

İngilizce sınav sonucunun final puan hesaplamasına katkısı %50 ‘dir. Diğer %50 kısım ise, adayların son genel not ortalamasının yüzlük sistem üzerinden hesaplanacak puanıdır.

8. Erasmus+ staj süresi ne kadardır?

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir.

9. Mezun olduktan sonra Erasmus+ staj hareketliliğinden faydalanabilir miyim?

Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde başvurunun öğrenci mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezuniyet sonrası staj hareketliliği, mezuniyet tarihinden itibaren 12 ay içinde tamamlanmış olmalıdır.

10. Mezun olduktan sonra Erasmus+ staj hareketliliğine başvurabilir miyim?

Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

11. Daha önce Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden 6 ay faydalandım, Erasmus+ stajına da gidebilir miyim?

Evet gidebilirsiniz fakat; aynı öğrenim kademesi içerisinde öğrenim hareketliliği ve staj hareketliliğinin toplamı maksimum süre olan 12 Ay’ı geçemez.

12. Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalandığımda, Erasmus+ stajına başvurduğumda puanım kesilir mi?

Aynı akademik öğrenim süreci içerisinde yapılmış olan her Erasmus+ hareketliliği için (-10 puan) düşürülür.

13. Hangi kuruluşlarda staj yapabilirim?

Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri, ticaret odaları ve birlikleri, okul, vakıf, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar, profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ Program Rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.

14. Hangi kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir?

– Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )

– AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

15. Hangi ülkelerde Erasmus+ staj hareketliliğine katılabilirim?

Erasmus+ Staj hareketliliği AB program ülkelerinde yapılabilir.

16. Staj yerimi kendim mi bulmak zorundayım?

Evet, staj yapacağınız yeri kendiniz bulmak zorundasınız.

17. Üniversitemizin Avrupa’daki üniversitelerle staj anlaşması var mı?

Üniversite olarak belli sayıda üniversite ile Erasmus+ staj hareketliliği anlaşmamız mevcuttur. Erasmus+ staj hareketliliğinin kabul edilme ve değerlendirme süreci anlaşmalı olduğumuz üniversitenin kararına bağlıdır.

18. Erasmus+ Öğrenim hareketliliği için girmiş olduğum İngilizce sınav notumu staj hareketliliği için kullanabilir miyim?

Aynı akademik yıl içerisinde olması koşulu ile kullanabilirsiniz.

19. Erasmus+ staj hareketliliği başvurusu, öğrenim hareketliliği ile aynı mı?

Evet, Başvuru ve sınav süreçleri aynıdır fakat; sınavlar farklıdır.

20. Erasmus+ staj hareketliliğini yaptığım kurumda ücret alabiliyor muyum?

Ücretlendirme ve cep harçlığı staj yapacağınız kurumun belirlemiş olduğu şartlara bağlıdır.

21. Ne kadar hibe alırım?

Birinci ve ikinci grup( Norveç, İtalya, Almanya, Fransa vb.) program ülkeleri için, aylık 600 Euro destek hibesi ödenir.

Üçüncü grup (Letonya, Macaristan, Polonya, Hırvatistan vb.) program ülkeleri için, aylık 400 Euro destek hibesi ödenir.

22. Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvuru şartları nelerdir? 

Birinci kademe(Lisans) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması.İkinci ve üçüncü kademe (Yükseklisans ve Doktora) öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

23. Yabancı dil belgem var sınava girmeme gerek var mı?

YÖK’ün kabul etmiş olduğu İngilizce sınavlarından eşdeğerliliği 65 puan ve üstü olan bir sınav sonucunuz var ise, Erasmus İngilizce sınavından muaf olabilirsiniz.

24. Erasmus Staj hareketliliğine katılmak için İngilizce sınavından kaç puan almam gerekir?

65 puan ve üstü almanız gerekmektedir.