2021-2022 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Giden Öğrenci Oryantasyon Programı / The Erasmus+ Outgoing Studies Mobility Orientation Program for 2021-2022

Değerli öğrenciler,

2021-2022 Erasmus+ Öğrenim hareketliliğine yerleşmeye hak kazanan öğrencilerimizi öncelikle tebrik ederiz.

Öğrenim Hareketliliğine katılacak aday öğrenciler için bundan sonraki süreç hakkında bilgi vermek ve yapılacak işlemler konusunda yönlendirmek  amacıyla oryantasyon programı yapılcaktır.

ÖNEMLİ!!!

Oryantasyon programına katılım Erasmus öğrenim hareketliliğine yerleşen öğrenciler için zorunludur. Yedek listede bulunan, yerleşememiş veya hibesiz gitmek isteyen öğrenciler için katılım zorunlu değildir.

***Öğrenim hareketliliğine yerleşmiş adayların oryantasyon programına katılmamaları durumunda, aynı eğitim kademesi  süreçlerinde yapacakları her türlü Erasmus hareketliliği başvurularında -5 puan düşürülür.

Hibesiz olarak gitmek isteyen öğrencilerin tüm süreçleri hibeli olarak gidecek öğrencilerle aynı olduğu için, oryantasyon programına katılımları önerilir.

Dear Students,

First of all, We would like to congratulate all candidates who have been awarded to attend Erasmus Studies mobility for 2021-2022.

In the next process, for candidates who will attend the Erasmus+ studies mobility, we will carry out an orientation program in order to give information and what type of operations must be done during the mobility.

IMPORTANT!!!

Attendance is compulsory for candidates who have been awarded to join Erasmus Studies Mobility. Attendance is preferable for candidates who are on the replacement list or not placed.

*** Awarded candidates will be fined  -5 points in any Erasmus applications in the next years and in the same cycle, in case of not join to the orieatatioın program.

Attendance of orientation program also highly recommended for candidates who would like to attend the Erasmus study mobility without fund, 

SCHEDULE OF ORIENTATION PROGRAM

Date: 10.04.2021

Time: 14:00-16:00

Place: Blackboard Open LMS

Speaker: Cevher ASLAN

Language of program: English

Participants will log in to the system with their current username and password.

CLICK HERE for log in