2021-2022 ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME LİSTESİ/ THE ERASMUS+ STUDENT TRAINEESHIP MOBILITY PLACEMENT LIST 2021-2022

Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Nihaî yerleştirme listesi aşağıdadır. Nihaî notlarınız ve sıralamalarınız, (sözlü sınav katkısı yüzde yirmi beş + yazılı sınav katkısı yüzde yetmiş beş olarak toplamının, yüzde ellisi ) + (not ortalamalarınızın yüzlük sistemdeki YÖK karşılıklarının yüzde ellisi) şeklinde hesaplanmıştır. Final puanı 65 ve üstü olan adaylar, başarı sırasına ve kontenjanlara göre yerleştirilmiştir.

 Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

2021-2022 Yaz,Güz, Bahar veya Güz+Bahar dönemlerinde Erasmus+ staj hareketliliğine katılmak isteyen adayların, Corona virüs süreci nedeniyle hareketlilikler şartlı olarak yapılacaktır. Adaylar, ülkelerin almış olduğu kısıtlamalar, uçuş yasakları, Covid-19 politikaları düşünülerek hareketliliklerin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulundurmak durumundadırlar.

Yedek yerleştirme listesinde ismi bulunan adaylar, hareketlilikten vazgeçen adayların, vazgeçme dilekçelerinin sunulması sonrasında yedek sırasına göre yerleştirilecektir. Açılan kontenjan durumunda yedekte bulunan adaylarla, yedek sıralamasına göre iletişime geçilecektir.

Erasmus staj hareketliliğine yerleştiği halde bu hakkından vazgeçmek isteyen adayların veya Covid-19 sebebiyle erteleme talepleri Erasmusport’a belirtilen vazgeçme tarihleri (01.05.2021-31.05.2021) içerisinde imzalı dilekçelerini sunmamaları ile gerçeklir.  Vazgeçme tarihleri sonrasında (mücbir sebep kapsamı dışında) gerçekleşecek iptal veya vazgeçme durumlarında bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanır.

Hibeli olarak yerleşemeyen adaylar dilerlerse, hibesiz olarak gitmeyi kabul ettiklerine dair yazılı dilekçeleri ile Erasmus staj hareketliliğini gerçekleştirebilir. Hibesiz gitmek isteyen adayların hibe dışındaki tüm Erasmus süreçleri aynıdır. Hibesiz gitmek için yazılan dilekçelerin ilgili hareketliliğe ait işlemler- dosyalar kısmından Erasmusport’a imzalı olarak yüklenmelidir.

Virtual Erasmus + Hareketlilik süreci ve şartları:

 • Bu faaliyetlere katılım kanıtlayıcı belgelerle desteklenmelidir. Sanal hareketlilik sürecinde hareketliliğe yönelik hazırlanması gereken evraklar, fiziksel hareketlilik süreci ile aynıdır. Örneğin: transkript,Learning Agreement vb.
 • Katılımcılar OLS lisanslarını sanal hareketliliğin başından itibaren kullanmaya başlayabilecektir.
 • Her iki hareketlilik süresi için de (sanal ve fiziksel) öğrenim çıktılarının akademik tanınması sağlanabilir.

 

Fiziksel Hareketlilik Süreci ve Şartları:

 • Fiziksel hareketlilik Covid-19 önlemleri kapsamında şartlı başlama koşuluna tabi olacaktır.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde aday, Corona virus salgınının seyrine göre hareketliliği ‘Mücbir sebep’ kapsamında iptal edilebilir. Bu hakkını proje süresi içerisinde uygun olan dönem için kullanabilir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde, hareketliliğin iptal edilmesi durumu ve diğer sık sorularız için; Buraya tıklayınız.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde, adayların Covid-19 testlerinin yapılması ve Covid-19’dan dolayı meydana gelebilecek sağlık sorunlarını karşılayacak bir sağlık sigortasının ve staj yapacakları kurum için 3. şahıs mali mesuliyet sigortalarını yapmaları zorunludur. 
 • Covid-19 PCR testini zorunlu olarak talep eden ülkelerin, gerekli bildiri ve evrakları sağlaması koşulu ile PCR test ücretleri adaylara ödenecektir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde başlanması için staj yapılacak kurumdan alınmış olan antetli kağıda yazılı ve şirket tarafından mühürlü kabul mektublarını sisteme yüklemeleri neticesinde hareketlilik süreci evrakları hazırlanmaya başlanacaktır.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde staj yapılacak kuruluşlarda faal olarak görev alınması ve ilgili ülkede bulunması koşulu neticesinde hibelendirme yapılabilir. 
 • Mücbir sebep kapsamında erteleme talepleri proje süresi içerisinde uygulanması koşulu ile, proje bitiş tarihi ve mezuniyet durumları dikkate alınarak erteleme yapılabilir.
 • Mezun olan adayların, hak kzanmış oldukları staj hareketliliklerini maksimum 12 ay içerisinde tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 • Erasmus staj hareketliliği hibelendirilmesi açısından uygun bulunması durumunda ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen hareketlilik süreleri de hesaba dahil edilerek maksimum 12 ay yapılabilir.

ÖNEMLİ !!!

Yerleştirme detaylarına adaylar, yerleştirme listesinde isimlerinin karşısında bulunan ”OPERATIONS” sekmesine tıklayarak, Erasmusport üzerinden aday sayfalarındaki ”UYGUNLUK” sekmesi altında görüntüleyebileceklerdir.

Dear Students,

Below is the final placement list of the Erasmus+ Traineeship Mobility for 2021-2022. The placement list and rankings are calculated as; ( twenty-five percent of Speaking exam + seventy-five percent of writing exam, fifty percent of the total score of English exam) + ( fifty percent of your GPA   equivalents in the hundred percent grading system) Candidates with a final score of 65 and above have been allocated according to the standings and quota.

Criteria of Selection:

 • GPA: 50%
 • English Exam: 50%

(Total Score out of 100)

 

Candidates who want to participate in Erasmus + Traineeship Mobility in 2021-2022 Summer, Fall, Spring, and Fall + Spring semesters will be conditionally nominated due to the Coronavirus outbreak. Candidates have to take into account the possibility of mobility not carrying out due to the restrictions of countries that have been taken, flight bans, and Covid-19 policies.

The candidates who have a name on the replacement list, they will be allocated in case of any withdrawal petition has been submitted by other candidates. Candidates will be replaced according to their score and standing line in the replacement list.

The candidates who awarded to attend studies mobility must submit their waiver petition on the period date (01.05.2021-31.05.2021) of cancellation mentioned in Erasmusport. Otherwise, they will be fined (except for force majeure cases) -10 points in any next Erasmus application.

The candidates who have not placed with the fund, are able to attend to mobility by writing a petition that shows candidates accepting to attend Erasmus traineeship mobility without fund. Petitions must be uploaded to related mobility in the Erasmusport system. The process of mobility without funds is the same as funded mobility except for grants.


Virtual Erasmus + Mobility Terms:

  • During the virtual mobility period, participants do not receive individual support grants. Participants are entitled to receive a grant when physical mobility begins abroad.

 • Participation in these activities should be supported by proof documents. The documents to be prepared for mobility in the virtual mobility process are the same as the physical mobility process. For example transcript, Learning Agreement, etc.
 • Participants will be able to take part in OLS licenses from the beginning of virtual mobility.
 • Academic recognition of (virtual and physical) learning outcomes can be achieved for both mobility periods.

Physical Mobility Process and Conditions:

 • Physical mobility will be subject to the conditionally starting due to the Covid-19 measures.
 • The physical mobility will be started only in case of provided acceptance letter that prepared my company and with official paper and stamped.
 • The extension request can be evaluated only according to the project duration and left study period of candidates. The graduated students must complete their traineeship mobility maximum in 12 months after graduation.
 • During the physical mobility process, the candidate might cancel within the scope of ‘Force Majeure’ according to the situations of the Coronavirus epidemic. This right might be postponed for the appropriate semester during the project’s official duration.
 • In the process of physical mobility, cancellation of mobility, and other frequently asked questions; Click here.
 • Candidates who apply for the fall semester might request a postponement by writing a petition for the Spring semester, provided that the remaining training periods and the required ECTS requirement are appropriate. ( Petition must be submitted in 30 days of following announcement date)
 • During the physical mobility process, candidates are recommended to carry out Covid-19 tests and to have health insurance to cover the health problems that may arise from Covid-19.
 • Considering the situation of the company accepted for a traineeship in the physical mobility process, there may be changes in the company or country.
 • Placements in the physical mobility process. The policies and conditions determined by the universities for the Erasmus + Mobility process will be taken into consideration.
 • The maximum duration of mobility might be 12 months with taking into consideration previous mobility duration has been done.

IMPORTANT !!!

For details; candidates will be able to reach their placement details by click on the ”OPERATIONS” which linked to the opposite of their name line and view their personal Erasmusport account under the ”ELIGIBILITY ‘‘tab.

 

The Erasmus+ Traineeship Mobility Placement Results in 2021-2022

 

Erasmus Hareketlilik Kontenjanları/The Erasmus Mobility Quotas