2021-2022 ERASMUS+ ÖĞRENCİ EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ YERLEŞTİRME LİSTESİ/ THE ERASMUS+ STUDENT STUDY MOBILITY PLACEMENT LIST 2021-2022

Değerli Öğrenciler,

2021-2022 Erasmus+ Öğrenci Eğitim Hareketliliği Nihaî yerleştirme listesi aşağıdadır. Nihaî notlarınız ve sıralamalarınız, (sözlü sınav katkısı yüzde yirmi beş + yazılı sınav katkısı yüzde yetmiş beş olarak toplamının, yüzde ellisi ) + (not ortalamalarınızın yüzlük sistemdeki YÖK karşılıklarının yüzde ellisi) şeklinde hesaplanmıştır. Final puanı 65 ve üstü olan adaylar, başarı sırasına ve kontenjanlara göre yerleştirilmiştir.

 Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Bundan sonraki aşamada yerleştirme sonuçları neticesinde karşı kurumların deadline takvimleri ve öğrenci kabul etme şartlarına göre iletişime geçilecek ve “nomination” işlemleri yapılmaya çalışılacaktır. Coronavirüs salgınından dolayı partner üniversitelerin ve yerel hükümetlerin belirlemiş olduğu kurallar dikkate alınarak, Güz, Bahar ve 1 Akademik yıl için yerleştirmeleri yapılacaktır. Bahar dönemi nomination işlemleri Eylül 2021 tarihinde başlayacaktır.

2021-2022 Güz, Bahar veya Güz+Bahar dönemlerinde Erasmus+ hareketliliğine katılmak isteyen adayların, Corona virüs süreci nedeniyle nomination’ları şartlı olarak yapılacaktır. Adaylar, ülkelerin almış olduğu kısıtlamalar, uçuş yasakları, Covid-19 politikaları düşünülerek hareketliliklerin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulundurmak durumundadırlar.

Yedek yerleştirme listesinde ismi bulunan adaylar, hareketlilikten vazgeçen adayların, vazgeçme dilekçelerinin sunulması sonrasında yedek sırasına göre yerleştirilecektir. Açılan kontenjan durumunda yedekte bulunan adaylarla, yedek sıralamasına göre iletişime geçilecektir.

Erasmus öğrenim hareketliliğine yerleştiği halde bu hakkından vazgeçmek isteyen adayların, Erasmusport’a belirtilen vazgeçme tarihleri (06.04.2021-30.04.2021) içerisinde imzalı dilekçelerini sunmamaları ve sonrasında (mücbir sebep kapsamı dışında) gerçekleşecek iptal veya vazgeçme durumlarında bir sonraki başvurularında -10 puan uygulanır.

Hibeli olarak yerleşemeyen adaylar dilerlerse, hibesiz olarak gitmeyi kabul ettiklerine dair yazılı dilekçeleri ile Erasmus hareketliliğini gerçekleştirebilir. Hibesiz gitmek isteyen adayların hibe dışındaki tüm Erasmus süreçleri aynıdır.

Virtual Erasmus+ Mobility Şartları:

 • 2021-2022 Program Rehberinde belirlenen asgari süreler dahilinde yurt dışı eğitime sanal başlanıp, sonrasında fiziksel eğitime geçilmesi gibi karma hareketlilik uygulanabilir.
 • Mücbir sebep durumlarında, fiziksel hareketlilik süresi azaltılabilir, iptal edilebilir veya uzayan sanal hareketlilik süresi fiziksel hareketliliğin yerine geçebilir.
 • Hareketliliğin proje süresi içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla, sanal ve fiziksel hareketlilik arasındaki kesinti sürelerine izin verilir.
 • Sanal hareketlilik süresinde katılımcılar bireysel destek hibesi almazlar. Katılımcılar, yurt dışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.
 • Hareketliliğe online başlayarak uzatma talebinde bulunacak adaylar için fiziksel hareketlilik uzatma şartları geçerlidir.
 • Bu faaliyetlere katılım kanıtlayıcı belgelerle desteklenmelidir. Sanal hareketlilik sürecinde hareketliliğe yönelik hazırlanması gereken evraklar, fiziksel hareketlilik süreci ile aynıdır. Örneğin: transkript,Learning Agreement vb.
 • Katılımcılar OLS lisanslarını sanal hareketliliğin başından itibaren kullanmaya başlayabilecektir.
 • Her iki hareketlilik süresi için de (sanal ve fiziksel) öğrenim çıktılarının akademik tanınması sağlanabilir.

Fiziksel Hareketlilik Süreci ve Şartları:

 • Fiziksel hareketlilik Covid-19 önlemleri kapsamında şartlı başlama koşuluna tabi olacaktır.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde aday, Corona virus salgınının seyrine göre hareketliliği ‘Mücbir sebep’ kapsamında iptal edilebilir. Bu hakkını proje süresi içerisinde uygun olan dönem için kullanabilir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde, hareketliliğin iptal edilmesi durumu ve diğer sık sorularız için; Buraya tıklayınız.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde bir akademik yıl için başvuran adayların, kalan eğitim sürelerinin ve almaları gereken AKTS gerekliliğinin uygun olması şartı ile, hareketliliğe Bahar döneminde başlaması durumunda, hareketliliğe dahil olmayan yaz tatili süreci hibelendirilmeden bir sonraki akademik yılın Güz dönemine devam edebilir.
 • Hareketliliğe Bahar döneminde başlayan adayların hareketliliği uzatma talepleri alınabilir, uzatma talepleri hareketliliğin sona ermesinden en az 1 (bir) ay öncesinde uzatma formu doldurularak başvurulmalıdır. Uygun görülmesi durumunda kabul edilmesi, Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün değerlendirmesine bağlıdır.
 • Güz dönemi için başvuran adaylar, kalan eğitim sürelerinin ve almaları gereken AKTS gerekliliğinin uygun olması şartı ile, mücbir sebep kapsamında hareketliliği  dilekçe yazarak Bahar dönemine erteleme talebinde bulunabilir. (Dilekçe, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilmelidir.)
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde, adayların Covid-19 testlerinin yapılması ve Covid-19’dan dolayı meydana gelebilecek sağlık sorunlarını karşılayacak bir sağlık sigortasının yapılması önerilir.
 • Covid-19 PCR testini zorunlu olarak talep eden ülkelerin, gerekli bildiri ve evrakları sağlaması koşulu ile PCR test ücretleri adaylara ödenecektir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde tercih edilen üniversitelerin durumları göz önüne alınarak, yerleştirilme yapılan üniversite veya ülkede değişiklik olabilir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde nominasyonlar üniversitelerin Erasmus+ hareketlilik sürecine yönelik belirlemiş olduğu politikalar ve şartlar göz önüne alınacaktır.

ÖNEMLİ !!!

Yerleştirme sonuçlarını adaylar, yerleştirme listesinde isimlerinin karşısında bulunan ”OPERATIONS” sekmesine tıklayarak, Erasmusport üzerinden aday sayfalarındaki ”YERLEŞTİRME” sekmesi altında görüntüleyebileceklerdir.

 

Dear Students,

Below is the final placement list of the Erasmus+ Study Mobility for 2021-2022. The placement list and rankings are calculated as; ( twenty-five percent of Speaking exam + seventy-five percent of writing exam, fifty percent of the total score of English exam) + ( fifty percent of your GPA   equivalents in the hundred percent grading system) Candidates with a final score of 65 and above have been allocated according to the standings and quota.

Criteria of Selection:

 • GPA: 50%
 • English Exam: 50%

(Total Score out of 100)

 

In the next step, taking into account your rankings in line with your preferences, we will be contacted according to the deadline calendars and student admission requirements of the other institutions. The nomination procedure will be attempted as Fall, Spring, and Fall+Spring. The nomination of the spring term will launch in September 2021.

Candidates who want to participate in Erasmus + Mobility in 2021-2022 Fall, Spring, and Fall + Spring semesters will be conditionally nominated due to the Coronavirus outbreak. Candidates have to take into account the possibility of mobility not carrying out due to the restrictions of countries that have been taken, flight bans, and Covid-19 policies.

The candidates who have a name on the replacement list, they will be allocated in case of any withdrawal petition has been submitted by other candidates. Candidates will be replaced according to their score and standing line in the replacement list.

The candidates who awarded to attend studies mobility must submit their waiver petition on the period date (06.04.2021-30.04.2021) of cancellation mentioned in Erasmusport. Otherwise, they will be fined (except for force majeure cases) -10 points in any next Erasmus application.

The candidates who have not placed with the fund, are able to attend to mobility by writing a petition that shows you accept to attend Erasmus mobility without fund. The process of mobility without funds is the same as funded mobility except for grant.


Virtual Erasmus + Mobility Terms:

 • Within the minimum periods specified in the 2020 Program Guide, mixed mobility can be implemented such as virtual education abroad and then physical education.
 • In cases of force majeure, physical mobility can be reduced, canceled, or prolonged virtual mobility can replace physical mobility.
 • Downtime between virtual and physical mobility is allowed, provided that mobility occurs within the project period

. • During the virtual mobility period, participants do not receive individual support grants. Participants are entitled to receive a grant when physical mobility begins abroad.

 • Participation in these activities should be supported by proof documents. The documents to be prepared for mobility in the virtual mobility process are the same as the physical mobility process. For example transcript, Learning Agreement, etc.
 • Participants will be able to take part in OLS licenses from the beginning of virtual mobility.
 • Academic recognition of (virtual and physical) learning outcomes can be achieved for both mobility periods.

Physical Mobility Process and Conditions:

 • Physical mobility will be subject to the conditionally starting due to the Covid-19 measures.
 • During the physical mobility process, the candidate might cancel within the scope of ‘Force Majeure’ according to the situations of the Coronavirus epidemic. This right might be postponed for the appropriate semester during the project’s official duration.
 • In the process of physical mobility, cancellation of mobility, and other frequently asked questions; Click here.
 • Candidates who apply for an academic year will be able to extend/combine their physical mobility process next following fall semester, In case of are eligible for the remaining training periods and the ECTS requirement they have to take. The summer holiday period is not included in the mobility duration and it will not be calculated when grants have been awarded.
 • The candidates who started the mobility in the Spring semester might request for extension of their mobility, and their requests will be evaluated by Exchange Programme Coordinators. If seen appropriate then the participant will get acceptance.
 • Candidates who apply for the fall semester might request a postponement by writing a petition for the Spring semester, provided that the remaining training periods and the required ECTS requirement are appropriate. ( Petition must be submitted in 30 days of following announcement date)
 • During the physical mobility process, candidates are recommended to carry out Covid-19 tests and to have health insurance to cover the health problems that may arise from Covid-19.
 • Considering the situation of the universities preferred in the physical mobility process, there may be changes in the preferred university or country.
 • Placements in the physical mobility process. The policies and conditions determined by the universities for the Erasmus + Mobility process will be taken into consideration.

IMPORTANT !!!

For placement results; candidates will be able to reach their placement results by click on the ”OPERATIONS” which linked to the opposite of their name line and view on their personal Erasmusport account under the ”PLACEMENT ‘‘tab.

 

”FOR  PLACEMENT LIST CLICK TO VIEW”

 

Erasmus Hareketlilik Kontenjanları/The Erasmus Mobility Quotas