2020-2021 ERASMUS+ ÖĞRENCİ EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ NİHAÎ KAZANAN LİSTESİ/ THE ERASMUS+ STUDENT STUDY MOBILITY FINAL LIST 2020-2021

Değerli Öğrenciler,

2020-2021 Erasmus+ Öğrenci Eğitim Hareketliliği Nihaî Kazanan listesi aşağıdadır. Nihaî notlarınız ve sıralamalarınız, (sözlü sınav katkısı yüzde yirmi beş + yazılı sınav katkısı yüzde yetmiş beş olarak toplamının, yüzde ellisi ) + (not ortalamalarınızın yüzlük sistemdeki YÖK karşılıklarının yüzde ellisi) şeklinde hesaplanmıştır. Final puanı 65 ve üstü olan adaylar, Erasmus+ Öğrenim hareketliliğine katılmaya hak kazanmıştır.

 Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Bilindiği gibi COVID-19 salgını nedeniyle, hareketlilikler durdurulmuştu. YÖK’ten gelen karar doğrultusunda hareketliliklerin mümkün olabileceği bildirildi. Hareketliliklerin durdurulma süresinde karşı kurumlar ve Avrupa Komisyonu tarafından yeni kararlar alınmıştır. Erasmus+ hareketliliklerinin devamlılığını sürdürmek amacıyla Avrupa Komisyonu Virtual(Sanal) Erasmus hareketlilik sürecini yürürlüğe almıştır.

Bundan sonraki aşamada tercihleriniz doğrultusunda sıralamalarınız dikkate alınarak karşı kurumların deadline takvimleri ve öğrenci kabul etme şartlarına göre iletişime geçilecek ve “nomination” işlemleri yapılmaya çalışılacaktır. Corona virüs salgınından dolayı çoğu partner üniversitelerimizin deadline’ları sona ermiş, Fall dönemi için öğrenci kabulleri durdurulmuş veya virtual(Sanal) eğitime geçilmiştir.

2020-2021 Fall veya Fall+ Spring dönemlerinde Erasmus+ hareketliliğine katılmak isteyen adayların, Corona virüs süreci nedeniyle nomination’ları şartlı olarak yapılacaktır. Adaylar, ülkelerin almış olduğu kısıtlamalar, uçuş yasakları, Covid-19 politikaları düşünülerek hareketliliklerin gerçekleşmeme ihtimalini göz önünde bulundurmak durumundadırlar.

Virtual Erasmus+ Mobility Şartları:

 • 2020 Program Rehberinde belirlenen asgari süreler dahilinde yurt dışı eğitime sanal başlanıp, sonrasında fiziksel eğitime geçilmesi gibi karma hareketlilik uygulanabilir.
 • Mücbir sebep durumlarında, fiziksel hareketlilik süresi azaltılabilir, iptal edilebilir veya uzayan sanal hareketlilik süresi fiziksel hareketliliğin yerine geçebilir.
 • Hareketliliğin proje süresi içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla, sanal ve fiziksel hareketlilik arasındaki kesinti sürelerine izin verilir.
 • Sanal hareketlilik süresinde katılımcılar bireysel destek hibesi almazlar. Katılımcılar, yurt dışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.
 • Bu faaliyetlere katılım kanıtlayıcı belgelerle desteklenmelidir. Sanal hareketlilik sürecinde hareketliliğe yönelik hazırlanması gereken evraklar, fiziksel hareketlilik süreci ile aynıdır. Örneğin: transkript,Learning Agreement vb.
 • Katılımcılar OLS lisanslarını sanal hareketliliğin başından itibaren kullanmaya başlayabilecektir.
 • Her iki hareketlilik süresi için de (sanal ve fiziksel) öğrenim çıktılarının akademik tanınması sağlanabilir.

Fiziksel Hareketlilik Süreci ve Şartları:

 • Fiziksel hareketlilik Covid-19 önlemleri kapsamında şartlı başlama koşuluna tabi olacaktır.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde aday, Corona virus salgınının seyrine göre hareketliliği ‘Mücbir sebep’ kapsamında iptal edilebilir. Bu hakkını proje süresi içerisinde uygun olan dönem için kullanabilir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde, hareketliliğin iptal edilmesi durumu ve diğer sık sorularız için; Buraya tıklayınız.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde bir akademik yıl için başvuran adayların, kalan eğitim sürelerinin ve almaları gereken ECTS gerekliliğinin uygun olması şartı ile, hareketliliğe Bahar döneminde başlaması durumunda, hareketliliğe dahil olmayan yaz tatili süreci hibelendirilmeden bir sonraki akademik yılın Güz dönemine devam edebilir.
 • Hareketliliğe Bahar döneminde başlayan adayların hareketliliği uzatma talepleri alınabilir, uygun görülmesi durumunda kabul edilmesi, Değişim Programları Koordinatörlüğü’nün değerlendirmesine bağlıdır.
 • Güz dönemi için başvuran adaylar, kalan eğitim sürelerinin ve almaları gereken ECTS gerekliliğinin uygun olması şartı ile, Bahar dönemine dilekçe yazarak erteleme talebinde bulunabilir. (Dilekçe, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde teslim edilmelidir.)
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde, adayların Covid-19 testlerinin yapılması ve Covid-19’dan dolayı meydana gelebilecek sağlık sorunlarını karşılayacak bir sağlık sigortasının yapılması önerilir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde tercih edilen üniversitelerin durumları göz önüne alınarak, tercih edilen üniversite veya ülkede değişiklik olabilir.
 • Fiziksel hareketlilik sürecinde yerleştirmeler üniversitelerin Erasmus+ hareketlilik sürecine yönelik belirlemiş olduğu politikalar ve şartlar göz önüne alınacaktır.

ÖNEMLİ !!!

Fiziksel veya sanal hareketliliğinize yönelik kesin verilere ulaşmak ve planlama için lütfen Erasmusport’ta yer alan anketi doldurunuz. Buraya tıklayınız.

 

Dear Students,

Below is the final list of the Erasmus+ Study Mobility for 2020-2021. The Final List and rankings are calculated as; ( twenty-five percent of Speaking exam + seventy-five percent of writing exam, fifty percent ot total score of English exam) + ( fifty percent of your GPA   equivalents in the hundred percent grading system) Candidates with a final score of 65 and above are eligible to participate in the Erasmus+ Study Mobility.

Criteria of Selection:

 • GPA: 50%
 • English Exam: 50%

(Total Score out of 100)

 As is known, due to the COVID-19 outbreak, mobility was cancelled. It was informed that mobility is possible according to the decision of Higher Education Council of Turkey. New decisions have been taken by countries, institutions and the European Commission in the period of outbreak. In order to maintain the continuity of Erasmus + Mobility, the European Commission has put in action the Virtual Erasmus mobility process.

In the next step, taking into account your rankings in line with your preferences, we will be contacted according to the deadline calendars and student admission requirements of the other institutions and “nomination” procedures will be attempted. Due to the corona virus epidemic, most of our partner universities’ deadlines have ended, student admissions have been suspended for the Fall semester or virtual training has been started.

Candidates who want to participate in Erasmus + Mobility in 2020-2021 Fall or Fall + Spring semesters will be conditionally nominated due to the Corona virus process. Candidates have to take into account the possibility of mobility not carrying out  due to the restrictions of countries have taken, flight bans and Covid-19 policies.

 
Virtual Erasmus + Mobility Terms:

 • Within the minimum periods specified in the 2020 Program Guide, mixed mobility can be implemented such as virtual education abroad and then physical education.
 • In cases of force majeure, physical mobility can be reduced, canceled or prolonged virtual mobility can replace physical mobility.
 • Downtime between virtual and physical mobility is allowed, provided that mobility occurs within the project period

. • During the virtual mobility period, participants do not receive individual support grants. Participants are entitled to receive a grant when physical mobility begins abroad.

 • Participation in these activities should be supported by proof documents. The documents to be prepared for mobility in the virtual mobility process are the same as the physical mobility process. For example: transcript, Learning Agreement etc.
 • Participants will be able to taek part in OLS licenses from the beginning of virtual mobility.
 • Academic recognition of (virtual and physical) learning outcomes can be achieved for both mobility periods.

Physical Mobility Process and Conditions:

 • Physical mobility will be subject to the conditionally starting due to the Covid-19 measures.
 • During the physical mobility process, the candidate might cancel within the scope of ‘Force Majeure’ according to the situations of the Corona virus epidemic. This right might be postponed for the appropriate semester during the project official duration.
 • In the process of physical mobility, cancellation of mobility and other frequently asked questions; Click here.
 • Candidates who apply for an academic year, They will be able to extend/combine their physical mobility process next following fall semester, In case of are eligible for the remaining training periods and the ECTS requirement they have to take. The summer holiday period is not included to the mobility duration and it will not be calculated when grants has been awarded.
 • The candidates who started the mobility in the Spring semester might requests for extension of their mobility, and their requests will be evaluated by Exchange Programme Coordinatorship. If seen appropriate then participant will get acceptance.
 • Candidates who apply for the fall semester might request a postponement by writing a petition for the Spring semester, provided that the remaining training periods and the required ECTS requirement are appropriate.( Petition must submitted in 30 days of following announcement date)
 • During the physical mobility process, candidates are recommended to carry out Covid-19 tests and to have a health insurance to cover the health problems that may arise from Covid-19.
 • Considering the situation of the universities preferred in the physical mobility process, there may be changes in the preferred university or country.
 • Placements in the physical mobility process. The policies and conditions determined by the universities for the Erasmus + Mobility process will be taken into consideration.
 •  

IMPORTANT !!!

Please fill out the following poll in order to make an exact data and planning for your physical or virtual mobility. 

Click here.

 

Final Participant List of the Erasmus+ Study Mobility,