2019-2020 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları/2019-2020 Academic Year Erasmus+ Student Mobility for Study Application

 

 

2019-2020 Güz ve Bahar Dönemi Öğrenim Hareketliliği Erasmus Başvuruları

2019-2020 Güz ve Bahar Dönemi Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler:

1) Uygunluk Kriterleri:

 • Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması
 1. a) Birinci kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması
 2. b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması
 • Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.
 • Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması

2) Başvuru Adımları:

 • Öğrenciler 21 Ocak – 18 Şubat 2019 tarihleri arasında “Erasmus + Öğrenci Başvuruları” sayfası aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.Sistemden başvuru 21.01.2019 saat 00:00’dan önce aktif olmayacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: Öğrencilerimiz başvurularını yaparken @istanbulticaret.edu.tr uzantılı e-mail adreslerini kullanmalıdırlar. Kendi e-mail adreslerine, üniversitemiz web sitesinden girerek, oluşturdukları hesapları onaylayabilirler.

 • Öğrenciler ayrıca imzalı başvuru formunu ( 2 nüsha) geçerli not ortalaması gösterir transkriptleri ile birlikte ( 2 kopya-İngilizce ) , 18 Şubat 2019 16:00 a kadar Sütlüce Yerleşkesi, 3. kat B-308 nolu Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidirler.
 • Partner üniversitenin talep ettiği dil yeterliliğini kanıtlayacak belge (Tercih ettiği üniversitede İngilizce dışında dil şartı olan adaylar)

3) Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Her öğrenci Güz, Bahar ya da 1 yıl olmak üzere seçilecektir.
 • Tercih ettiğiniz kurumun akademik takvimini seçiminizden önce dikkatle inceleyiniz.
 • Bir dönemde en az 30 ECTS karşılığı ders alınması zorunludur.
 • Tercih edeceğiniz üniversitenin başvuru koşullarını, kontenjanlarını ve gerekli dil şartlarını inceleyiniz. https://app.erasmus.ticaret.edu.tr/tr/euc-agreements/list

 

4) Yazılı sınav

 • Tüm adaylar İstanbul Ticaret Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı tarafından hazırlanan İngilizce yazılı + sözlü sınava davet edilecektir. Yazılı sınavdan geçerli not alan öğrenciler sözlü sınava girme hakkını elde edeceklerdir. Sınav B2 düzeyinde olacaktır.
 • Yazılı sınav tarihi ve salon bilgileri Değişim Programları Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır.

Seçim Kriterleri:

 • GNO: %50
 • İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına: +15 puan
Engelli Öğrencilere (engelliliğin belirlenmesi kaydıyla): +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için, Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır: -5 puan
Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için: -10 puan

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

 

6) Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler ( lisans, lisansüstü) her seviye için, sadece toplamda 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilirler.

Ancak 12 ay’ı tamamlayan öğrenciler, hareketlilik hibesi almadan birden fazla Erasmus Değişim programı ve Erasmus staj Hareketliliğine katılabilir.

Öğrenci hibe ile herhangi bir öğrenim kademesinde erasmus değişim programına katıldı ise, o öğrenci fakültesi tarafından onay alınması durumunda hibesiz bir şekilde aynı seviyede Erasmus Değişim Programına katılabilir.

Öğrenci Erasmus Staj Programı için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Erasmus Değişim Programı için hareketlilik hibesi alabilir.

Bu, öğrencilerin her seviyede Erasmus programlarına ( Erasmus Değişim veya Erasmus staj hareketliliği ) katılabileceği ve her biri için toplam 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilir anlamına gelir.

2019-2020 Akademik Yılı tahsis edilen hareketlilik hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz. Bu miktarlar yıllık olarak değişebilir ve bu nedenle gelecek akademik yıl için aynısının dikkate alınmaması gerektiğini unutmayınız.

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 500
2. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 300

Erasmus öğrenci hareketliliği kontenjanları aşağıdaki kriterlere göre belirlenecektir ;
Bölümlerin Kurumlararası Anlaşmaları

 • Bölümlerin Kontenjanları
 • Erasmus Puanları
 • 2019-2020 Akademik yılı Erasmus hibeleri

7) Tanıtım Seminerleri

3 Ocak 2019 Perşembe
11:00 – 12.30 Küçükyalı Kampüsü
15:00 – 16:30 Sütlüce Kampüsü

 

2019-2020 Fall, Spring and Full year Erasmus Student Mobility for Studies Applications

Application Students, who wish to participate in the Erasmus Program in 2019-2020 Fall, Spring and Full Year, should follow the guidelines below:

 

1) Eligibility Criteria:

 • Student must be full-time student to enrolled in a higher education programme the level of formal education (1st, 2nd or 3rd grades) in higher education institutions.
 • Minimum GPA of 2,20/4.00 for undergraduate students; minimum GPA of 2,50/4.00 for graduate students
 • Master’s and doctoral level students who apply first term and not yet occured transcript can use the notes taken during the previous graduation.
 • For Learning mobility : a sufficient number of ECTS credits to be load
 • If previously benefited from activities in the current education level , the new activity is not passed along the total duration of 12 months

 

2) Application Procedure:

Student must submit the application in two steps:

 • Students must apply through “Erasmus+ Öğrenci Başvuruları” ONLINE page between January 21st and February 19th, 2019.

IMPORTANT NOTICE: Our students need to use the e-mail addresses with “@istanbulticaret.edu.tr” domain name. They may access to their e-mail accounts through the link provided on our website and confirm the account they opened in the online application system.

 • Students must also submit the signed application form (2 copies) and transcript (2 copies) which shows current CGPA, till January 18th 2018 16.00 pm to the Exchange Programs Office (room number B-308) at Sütlüce Campus, 3rd floor.
 • Documentation to prove your level of fluency (in case that you speak a European language other than English, and want to go to a university where it is the language of instruction)

3) The Points should be Considered During Application

 • Each student will be selected for the fall, spring or Full Year.
 • Please check carefully academic calender of prefered university before your choise.
 • In one period is required to take courses equivalent 30 ECTS. Therefore you have to check courses which is opened in your prefered university. Make your choice in consultation with the departmental coordinator.
 • Please check the admission conditions, quotas and required language level of the university you prefer.
  https://app.erasmus.ticaret.edu.tr/tr/euc-agreements/list

 

4) Take the Written Exam

 • The exam consists of a written test ( multiple choice reading / grammar/ vocabulary) with an essay paper and an oral exam.
 • All applicants will be invited and are required to take an English written exam prepared by Istanbul Commerce University English Preparatory Program. In order to take the oral exam, it is necessary to pass the written one.
 • The Exchange Programs Office will announce the date and the classrooms for the written exam on the Erasmus website of Istanbul Commerce.
 • The examination provides reliable assessment at the level B2.

5) Selection Criteria

 • GPA %50
 • English Language Proficiency Exam %50

( Total 100 point)

 

Previous Participation for each mobility: – 10

 

6) Mobility Grants

Students receive mobility grants according to the university budget allocated by the Turkish National Agency. The mobility grants are not for covering all the expenses of study abroad periods. Mobility grants’ purpose is to support students during their study abroad periods. Students can choose not to receive theirmobilitygrants. Students are eligible to participate in the Erasmus program even though they may not receive mobility grants. Regarding Erasmus Student Exchange Program or Erasmus Internship Program, students can receive mobility grants only for 12 months in total, for each level of education (undergraduate, graduate, post-graduate). However students, who completed 12 months at a level, can participate in Erasmus Exchange program for more than once without receiving mobility grants. However, (s)he can participate in Erasmus Exchange program or Erasmus Internship Program once again without receiving mobility grants. If the student participated in Erasmus Exchange program at a level of higher education with grant, that student can participate in the Erasmus Exchange program at the same level again without grant, on the condition of getting approval by the Faculty. If the student received mobility grants for Erasmus Internship Program, (s)he can also receive mobility grants for Erasmus Exchange Program, as well. This means, students can receive mobility grants for 12 months in total for each of the Erasmus programs (Erasmus Exchange or Erasmus Placement), at each level. Please find the mobility grant amounts which are allocated in 2019-2020 Academic Year. Note that these amounts may change on a yearly basis and therefore they must not be taken to be the same for the next academic year.

Countries In accordance with Daily Expenses Host Countries in Mobility Monthly Student Mobility Grant (€)
1st and 2nd Group Program Countries United Kingdom, Denmark, Finland, Ireland, Sweden, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Norway, Germany, Austria, Belgium, France, South Cyprus, Netharlands, Spain, Italy, Malta, Portugal, Greece 500
3rth Group Program Countries Republic of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia 300

Erasmus student mobility quotas will be determined according to:

 1. Quotas of each department,
 2. Erasmus scores,
 3. Erasmus grant of 2019-2020 Academic Year.

7) Introductory Seminars

January 3rd 2019 Thursday:
11:00 – 12:30 Küçükyalı Campus
15:00 – 16:30 Sütlüce Campus