2019-2020 ERASMUS+ ÖĞRENCİ EĞİTİM HAREKETLİLİĞİ NİHAİ KAZANAN SIRALAMASI KOMİSYON SONUCU VE İNGİLİZCE YAZILI SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇELERİ / 2019-2020 ERASMUS+ STUDENT MOBILITY STUDY FINAL RANKING COMMISION RESULT AND OBJECTION LETTERS TO ENGLISH WRITTEN EXAM

Değerli öğrenciler,

2019-2020 Erasmus+ Öğrenci Eğitim Hareketliliği Nihai Kazanan Sıralaması Komisyon Sonucu aşağıdadır. Nihai notlarınız ve sıralamalarınız, (sözlü notunuzun yüzde yirmisi + yazılı notunuzun yüzde otuzu) + (not ortalamalarınızın yüzlük sistemdeki YÖK karşılıklarının yarısı) şeklinde hesaplanmıştır. Bundan sonraki aşamada tercihleriniz doğrultusunda sıralamalarınız dikkate alınarak karşı kurumlarla irtibat haline geçilecek ve “nomination” işlemleri yapılacaktır.  Mevcut kontenjanlar yetmediği takdirde kontenjanı uygun olan başka bir üniversiteye, ilgili konudaki başvuru formundaki yerleştirme talebinize göre “nomination” işlemleri tekrarlanmaya çalışılacaktır. (Hiçbir tercihime yerleşememem halinde Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından kontenjanı uygun üniversiteye yerleştirme yapılmasını kabul ediyorum. Evet/Hayır ).

Başarılarınızın devamını diler mutlu bir eğitim hayatı geçirmenizi dileriz.

Saygılarımızı sunarız. 

Önemli: 19.03.2019 tarihine kadar yapmış olduğunuz İngilizce yazılı sınavına yönelik itiraz dilekçelerinizin sonuçlarını ofisimizden alabilirsiniz.

2019-2020 Erasmus+ Nihai Liste

 

Dear students,

You can find the 2019-2020 Erasmus+ Student Education Mobility Final Winner Ranking Commission Results below. Your final grades and rankings consist of (20% of interview grade + 30% of written grade) + (half of the transformation of GPA to YÖK GPA system). In the next step, the partner institutions will be contacted and nomination procedures will be carried out (taking into account your rankings). If there is no quota in your choosen universities, we will try to “nominate” you in other universities according to your other preferences and quotas according to your application form.  (I accept to be placed in the University that the Exchange Programs Office advises if I can not be placed in my chosen university. Yes/No).

Congratulations for your success and we wish you a pleasant education life.

Best regards.

Important: You can come and take the result of the obejction letters for English written exam results that you have written until 19.03.2019 from our Erasmus Office.

2019-2020 Erasmus+ Final List