2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Başvurusu / 2019-2020 Academic Year Erasmus+ Traineeship Application

2019-2020 Yaz Dönemi Erasmus Programına katılmak isteyen öğrenciler, aşağıdaki yönergeleri takip etmelidirler:

 

Uygunluk Kriterleri:

Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması

  1. a) Birinci kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması
  2. b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce Erasmus faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ay’ı geçilmeyecek olması.

Başvuru Adımları:

o    Öğrenciler 01 Nisan – 15 Nisan 2019 tarihleri arasında “Erasmus+ Online Öğrenci Sistemi” sayfası aracılığıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

o    ÖNEMLİ UYARI: Öğrencilerimiz başvurularını yaparken @istanbulticaret.edu.tr uzantılı e-mail adreslerini kullanmalıdırlar. Kendi e-mail adreslerine, üniversitemiz web sitesinden girerek, oluşturdukları hesapları onaylayabilirler.

o    Öğrenciler ayrıca imzalı başvuru formu ( 2 nüsha) ve geçerli not ortalaması gösterir ingilizce transkriptleri ile birlikte ( 2 kopya ) , 15 Nisan 2019 17:00 a kadar Sütlüce Yerleşkesi, 3. kat B-308 nolu Değişim Programları Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidirler. Bu belgeleri teslim etmeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

o    Hareketlilik tarihi en son 30 Mayıs 2020 olacak şekilde staj hareketliliği gerçekleştirilmelidir.

 

Staj arama sürecinde sizlere yardımcı olacak firmaların staj ilanlarına yer verilen arama veri tabanları aşağıdadır.

o    https://leonet.joeplus.org/

o    erasmusintern.org

o    http://www.iagora.com/work/en/internships

o    http://www.globalplacement.com/

o    http://www.praxisnetwork.eu/

 

Hatırlatma : Öğrencilerin kabul alacakları stajlar okudukları bölüm ile ilişkili olmalıdır !!

 

Yazılı ve Sözlü Sınav:

Yazılı sınav tarihi ve salon bilgileri Değişim Programları Koordinatörlüğü web sitesinde duyurulacaktır.

2019-2020 Erasmus Öğrenim Hareketliliği için İngilizce Sınavına girmiş ve sıralamaya dahil olan öğrenciler ilgili puanlarını başvuru formunda belirtmek koşulu ile kullanabilirler ayrıca puanlarını yükseltmek isteyen öğrencilerimiz de ilgili sınava girebilirler. Sınav sonucunda o akademik yıl içerisinde Erasmus Hareketliliği için girilen İngilizce Yeterlilik Sınavlarından yüksek olanı temel alınacaktır.

Seçim Kriterleri:

o    GNO: %50

o    İngilizce Dil Yeterlik Sınavı: % 50

(Toplam 100 puan üzerinden)

Daha önce yararlanılan her bir faaliyet için: -10 puan

Daha önce yararlanma durumunda -10 puan uygulaması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğretim öğrenci/staj hareketliliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Hareketlilik Hibeleri

Öğrenciler Türk Ulusal Ajansı tarafından ayrılan üniversite bütçesine göre hareketlilik hibesi alır. Hibeler, öğrencinin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenciler hareketlilik hibesi almasalar da Erasmus programına katılma hakları vardır. Erasmus Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus Staj Programı ile ilgili öğrenciler ( lisans, lisansüstü) her seviye için, sadece toplamda 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilirler.

Ancak 12 ay’ı tamamlayan öğrenciler, hareketlilik hibesi almadan birden fazla Erasmus Değişim programı ve Erasmus staj Hareketliliğine katılabilir.

Öğrenci Erasmus Staj Programı için hareketlilik hibesi aldıysa aynı zamanda da, Erasmus Değişim Programı için hareketlilik hibesi alabilir.

Bu, öğrencilerin her seviyede Erasmus programlarına ( Erasmus Değişim veya Erasmus staj hareketliliği ) katılabileceği ve her biri için toplam 12 ay boyunca hareketlilik hibesi alabilir anlamına gelir.

Önemli Not: Okulumuz Erasmus Staj Hareketliliğini hibeli olarak minimum 2 ay (60 gün)  olacak şekilde belirlemiştir.

2017-2018 Akademik Yılı tahsis edilen hareketlilik hibe tutarlarını aşağıda görebilirsiniz;

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
2. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 400

 

Online Başvuru için tıklayınız

 

 

2019-2020 Semester Erasmus+ Traineeship Mobility Applications

Students, who wish to participate in the Erasmus Program in 2019-2020 Semester, should follow the guidelines below:

 

Eligibility Criteria:

o    Student must be full-time student to enroll in a higher education programme the level of formal education (1st, 2nd or 3rd grades) in higher education institutions.

o    Minimum GPA of 2,20/4.00 for undergraduate students; minimum GPA of 2,50/4.00 for graduate students

o    Master’s and doctoral level students who apply first term and not yet occured transcript can use the notes taken during the previous graduation.

o    Students can only benefit total duration of 12 months in one study cycle.  In case a student participated in mobility before he/she  makes sure the total period should not exceed 12 months.

Application Procedure:

Student must submit the application in two steps:

o    Students must apply through “Erasmus+ Online Application System” pages ONLINE between April 1st and April 15, 2019.

o    IMPORTANT NOTICE: Our students need to use the e-mail addresses with “@istanbulticaret.edu.tr” domain name. They may access to their e-mail accounts through the link provided on our website and confirm the account they opened in the online application system.

o    Students must also submit the signed application form (2 copies) and english transcript (2 copies) which shows current CGPA, till April 15th 2019 to the Exchange Programs Office (room number B-308) at Sütlüce Campus, 3th floor. Applications of those who have not submitted these documents will not be accepted.

o    Erasmus Traineeship Mobility has to be end 30 May 2020

 

You can find traineeship below web sites:

o    https://leonet.joeplus.org/

o    erasmusintern.org

o    http://www.iagora.com/work/en/internships

o    http://www.globalplacement.com/

o    http://www.praxisnetwork.eu/

 

Important: The internship place must be be compatible with your Education field!!

 

Take the Written Exam:

o    Candidates, who took an English Proficiency Exam in 2019-2020 academic year, can be use the results.

o    Exchange Programs Office will announce date and classrooms for the written exam on the Erasmus website of Istanbul Commerce University.

Selection Criteria:

o    GPA %50

o    English Language Proficiency Exam %50

( Total 100 point)

If participated mobility before, for each mobility : – 10

Mobility Grants

Students receive mobility grants according to the university budget allocated by the Turkish National Agency. The mobility grants are not for covering all the expenses of study abroad periods. Mobility grants’ purpose is to support students during their study abroad periods. Students can choose not to receive theirmobilitygrants. Students are eligible to participate in the Erasmus program even though they may not receive mobility grants. Regarding Erasmus Student Exchange Program or Erasmus Internship Program, students can receive mobility grants only for 12 months in total, for each level of education (undergraduate, graduate, post-graduate). However students, who completed 12 months at a level, can participate in Erasmus Exchange program for more than once without receiving mobility grants. However, (s)he can participate in Erasmus Exchange program or Erasmus Internship Program once again without receiving mobility grants. If the student participated in Erasmus Exchange program at a level of higher education with grant, that student can participate in the Erasmus Exchange program at the same level again without grant, on the condition of getting approval by the Faculty. If the student received mobility grants for Erasmus Internship Program, (s)he can also receive mobility grants for Erasmus Exchange Program, as well. This means, students can receive mobility grants for 12 months in total for each of the Erasmus programs (Erasmus Exchange or Erasmus Placement), at each level.

Important Note: Our school has decide that Erasmus+ Internship Mobility will be at least 2 months (60 days) as a student.

Please find the mobility grant amounts which are allocated in 2019-2020 Academic Year.

Countries In accordance with Daily Expenses Host Countries in Mobility Monthly Student TraineeshipMobility Grant (€)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 600
2. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 400