2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2018-2019 eğitim-öğretim yılı “Erasmus+ Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği” başvuruları 22 Mayıs – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Program Kapsamı:

Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (KA103 – Program Ülkeleri Arasında Öğrenci ve Personel Hareketliliği) altında yer alan bu faaliyet yükseköğretim personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Program, yükseköğretim personelinin, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Personel Hareketliliği (Ders Verme ve Eğitim Alma) Nedir:

Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmalarını sağlamaktadır.

 • Ders verme hareketliliğinde bulunacak akademisyenlerin Üniversitemizde ders vermekle yükümlü olması ve gideceği kurumda haftalık en az 8 saat ders vermesi gerekmektedir.
 • Eğitim alma hareketliliğinde bulunacak akademik ve idari personelin ise en az 2 tam gün eğitim alması (iş başı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) gerekmektedir.

Uygun Katılımcılar Kimlerdir:

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari personelidir.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır:

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

 • Ders vermeye/eğitim almaya yönelik personel hareketliliği; seyahat süreleri hariç 2 günden 2 aya kadar olabilir. Bu karar Üniversitemize tahsis edilecek olan hibe miktarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle nihai değişim süresi hibe miktarına göre belirlemektedir.
 • Ders vermeye yönelik bir faaliyet; haftalık ya da daha kısa süreli kalışlarda en az 8 saatlik bir ders verme faaliyeti içermelidir.
 • Hareketlilik süreci 1 Eylül 2018’de başlar ve 31 Mayıs 2020’de sona erer. Hareketlilikten yararlanacak personelin ilgili değişim sürecini bu tarihler arasında gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Kurumumuz AB Komisyonunca sağlanan hibenin verimli kullanılması amacıyla bu süreyi yararlanıcı başına en fazla 5 gün hareketlilik (hibe) + 2 gün seyahat olarak belirlemiştir.

Ders Verme Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • Yabancı dil belgesine sahip olma (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf ),
 • Ders Verme hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız.

Eğitim Alma Hareketliliği için Başvuru Koşulları

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi personeli veya fiilen İstanbul Ticaret Üniversitesinde çalışıyor olma,
 • Yabancı dil belgesine sahip olma (http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69730/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-250713.pdf ),
 • Doğrudan mesleki yeterliliğin ihtiyaç olduğu birimlerde görev alıyor olmak,
 • Eğitim Alma hareketliliği için bağlı bulunduğu bölümün ikili anlaşmasının olması İkili anlaşmaları görmek için lütfen tıklayınız.
 • Eğitim Alma faaliyetinden faydalanacak personelimiz karşı kurum ile ikili anlaşma olmaksızın da başvuruda bulunabilir,
 • Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunan akademik personelimiz Eğitim Alma Faaliyetinden faydalanabilir.

Başvuruda İstenen Belgeler:

 • Online Başvuru Formu Çıktısı – Online Başvuru
 • Dil yeterlilik belgesi ya da vatandaşı olunan ülkeye ait kimlik belgesi ya da yabancı dilde / yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda eğitim alındığına dair diploma
 • Personel Özgeçmişi

Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır:

22 Mayıs – 11 Haziran 2018 tarihleri arasında Değişim Programları Koordinatörlüğü web sayfası üzerinden online dolduracağınız başvuru formunu ve istenen ek belgelerini Değişim Programları Koordinatörlüğüne (erasmus@ticaret.edu.tr) e – posta ile gönderilmesi gerekmektedir yada elden telim edilmesi gerekmektedir.

Hibesiz (“0” Hibeli) Personel Olma Durumu:

Personel istediği takdirde hibe almaksızın faaliyete katılabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmaması anlamına gelmemektedir.

Başvuruların Değerlendirme Puanları:

a) Ders Verme Hareketliliği

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için) + 10 Puan
Unvan Doktor/ Öğr. Gör. / Okutman: + 10 PuanYrd. Doç.: + 8 Puan

Doç. Dr.: + 5 Puan

Prof. Dr.: + 5 Puan

Akademik Personel Daha önce programdan faydalanmamış + 15 Puan
Akademik Personel bir yıl önce programdan faydalanmış – 15 Puan
Akademik Personel iki yıl önce programdan faydalanmış – 5 Puan
Akademik Personel üç yıl önce programdan faydalanmış – 2 Puan
Daha önce ders verme faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise + 5 Puan
Belgelenmesi koşulu ile son 3 yıl içerisinde üniversitemiz üyesi olarak yurt dışı akademik bir kurumla ortak araştırma projelerinde proje ortaklarından birisi olarak aktif görev almış olmak + 5 Puan
Başvuran adayın gitmek istediği üniversite ile gideceği dönemde İstanbul Ticaret Üniversitesi arasındaki karşılıklı ikili anlaşmayı (bilateral Agreement) kendisinin gerçekleştirmiş olması +10 puan
Yabancı Dil ile eğitim yapan bir okuldan mezun ise Evet: + 3 PuanHayır: 0 Puan
Yabancı Dil Puanının %20’si* +(20/100) x Dil Puanı
Halen yürüttüğünüz Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü görevi var ise Evet: + 10 PuanHayır: 0 Puan

b) Eğitim Alma Hareketliliği

Eklenecek Taban Puan (her başvuru sahibi için)  + 10 Puan
Daha önce programdan faydalanmamış personel ise  + 15 Puan
Personel bir yıl önce programdan faydalanmış ise  – 15 Puan
Personel iki yıl önce programdan faydalanmış ise  – 5 Puan
Personel üç yıl önce programdan faydalanmış ise  – 2 Puan
Daha önce eğitim alma faaliyetlerinde yer almayan kurum tercih edilmiş ise  +5 Puan
Eğitim durumu Yüksek Lisans: + 5 PuanDoktora: + 10 Puan

 

 

Yabancı Dil Puanının %20’si* hesaplanacaktır  + (20/100) x Dil Puanı
Personel daha önce programdan faydalanmamış birimden başvuru yapmış ise  + 10 Puan
Erasmus ofisinde yürütmekte olduğunuz, Erasmus+ Değişimi ile ilgili göreviniz bulunmakta mı?  Evet: + 10 PuanHayır: 0 Puan

ERASMUS+ Personel Hareketliliği kapsamında gidecek personele ödenecek seyahat giderleri:

Erasmus+ dönemi ile birlikte hareketliliğe katılacak personele faaliyetin gerçekleşeceği ülkeye olan uzaklık üzerinde seyahat giderleri ödemesi gerçekleştirilecektir.

Avrupa Komisyonu tarafından oluşturulan ‘Mesafe Hesaplayıcı’ üzerinden iki ülke arasındaki mesafe hesaplanacaktır.