Enerji Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amacı;
  • Enerji piyasalarının yapısı ve özellikleri, işleyiş mekanizmaları; enerji türlerinin talep ve arzının dinamikleri, maliyetleme ve fiyatlama süreçleri; enerji yatırımları ve benzeri alanlarda makro ve mikro ölçeklerde teorik ve uygulamalı bilimsel araştırmalar, disiplinler arası çalışmalar yapmak, projeler gerçekleştirmek, raporlar üretmek, matbu, sözel ve görüntülü yayınlar yapmak; konferanslar, sempozyumlar düzenlemek ve benzeri akademik etkinliklerde bulunmak.
  • Ekonometri, çevre ekonomisi, finans, endüstriyel organizasyon, işletme ve yönetim, mikro ve makro ekonomi, kaynak ekonomisi gibi uygulamalı ekonominin enerji ile ilgili alanları yanında, mühendislik, jeoloji, politik bilimler ve ekoloji gibi disiplinlerle ilgili olarak Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, yerel yönetim ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, akademik ve uygulamalı faaliyetler düzenlemek ve düzenlenen faaliyetlere katılmaktır.