BÖLÜM BAŞKANI

 

 

Bölüm Başkanının Mesajı

Endüstriyel Tasarım; İnsan odaklı, tüm ihtiyaçlara ve beğenilere yenilikçi , yaratıcı ve işlevsel yaklaşan ve bu eksende çoklu üretimi amaçlayan  multidisipliner bir meslektir. Bu bağlamda , günün Dünyasında yerel ve küresel rekabet ortamlarında yerini alabilecek düzeyde bir Tasarımcı olabilmek adına, Ekonomik, Sosyolojik ve Teknolojik yapıların bileşkesinde en iyisini yapmaya programlanmış ,Geleneksel Eğitim yapısından  daha önde, Öğrenci odaklı, görgü, bilgi arttırma ve deneyimleme  ilkeleri ile hareket eden ve bu ilkeler doğrultusunda gerekenleri uygulamayı amaçlayan yapıyı oluşturmuş , oldukça deneyimli kadroya sahip bir bölümüz. Ülke içinde ve dışında önemli tasarım hareketlerini yerinde izleyerek ve katılarak, tasarımcı adaylarına farklı bir bakış açısı kazandırıp, mesleki ve kişisel gelişimleri doğrultusunda daha yenilikçi ve yaratıcı bir yaklaşıma sahip olduklarını izlemekteyiz.

Akademik olarak Uygulama ağırlıklı bir eğitim karakteri içeren Endüstriyel Tasarım Bölümümüz iç ve dış dinamikleri de kullanarak öğrencimizin, edindiği tüm bilgi ve beceriyi, uygun alanlarda uygulama pratiğine dönüştürmesi de amaçlarımız arasında yer almaktadır. İstanbul Ticaret Odasının desteğini her an arkamızda hissettiğimiz bir eğitim programının, değişen Dünya koşullarına ayak  uydurması, değişen teknolojileri ve kavramları yakından takip etmesi farklılığımızın bir belgesidir.

Eğitim süresi içinde  Mobilya dahil her türlü kullanım eşyası, Ambalaj, Aydınlatma, Elektronik, Otomotiv, Kentsel tasarımlar, Sergileme sistemleri , Spor , Dinlence , İletişim ve bunun gibi kavramlar üzerinde yapılan tasarımlar çalıştığımız alanları kapsamaktadır.

Ülkemizin Tasarım Kültürünün oluşmasında Baş rol  görevini üstlenmekte olan Endüstriyel tasarımcı, Küreselleşen, hızlı iletişim çağını yaşayan, rekabetin en son kertesinde  hissedildiği Dünyamızda yüzyılın sanat akımı olarak görülen Endüstriyel Tasarım mesleğinin sahibi olarak kendisine en çok gereklilik duyulan bir dönemi iyi değerlendirmek  zorundadır. İş alanları olarak üretim yapan her birimde çalışabileceği gibi, serbest çalışma alanları da  yaratabilmektedir.

 

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR

İletişim Bilgileri:
aunuvar@ticaret.edu.tr