Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, geliştirdiği sistemlerden elde edilen sonuçların öngörülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi için mühendislik, analiz ve tasarım metotlarıyla birlikte matematik, fizik ve sosyal bilimlerden yararlanır. Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün temel önceliği, yüksek başarıyı standart edinmiş ve kendilerini her alanda mükemmeliyete adamış, çalışkan ve üstün performanslı mühendisler yetiştirmektir. Arzumuz, mezunlarımızın gerek akademik dünyada gerekse iş dünyasında; iş ve sosyal yaşamdaki hızlı değişimlere ayak uydurabilen, yaratıcı, analitik düşünen, üstün iletişim yetenekleri ile donanmış örnek bireyler olmalarıdır. Endüstride kaynakların sınırlı olması ve artan kompleks yapı, endüstri mühendisleri için birçok sektörde geniş istihdam olanakları oluşturmaktadır. Mezun olacak öğrenciler kamu ve özel sektörde yer alan sanayi ve ticari işletmelerde, sistem analizi ve tasarımı, üretim mühendisliği, işletme analizi gibi alanlarda görev alırlar. Endüstri mühendisleri, yüksek rekabet ortamında ve interaktif global ekonomide ortaya çıkabilecek karmaşık ve bir yön seçmeyi gerektiren problemleri verimli bir şekilde çözmede önemli sorumluluklar yükleneceklerdir.

Öğretim dili: En az %30 İngilizce

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sibkat Kaçtıoğlu

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Nedir ve Neden Tercih Edilmeli ?

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencilerine Ne Gibi Destekler Sağlıyor ?