Bölüm Hakkında

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme (İngilizce) bölüm sayfasına hoşgeldiniz. İşletme (İngilizce) Bölümü, rekabetçi iş ortamında geleceğin yenilikçi ve yaratıcı iş adamlarını, profesyonellerini ve yöneticilerini yetiştirmeyi hedefleyen bir birimdir. Güçlü kuramsal temeli, uygulama yeteneği ve evrensel düşünme yaklaşımıyla dünyanın her tarafında var olmayı düşleyen, planlayan öğrenci-mezun profili oluşturmanın peşindedir.

Bölümden yetişen mezunlar değişik alanlardaki iş süreçlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirirler, yönetirler ve hedef odaklı olarak yüksek performans ortaya koyarlar. İşletme Bölümü; girişimcilerin, iş adamlarının, bankacıların, sanayicilerin, tüccarların, kendi işletmesini kurmak isteyen sanatkarların yetiştiği, ülke ekonomisine değer kattığı bir eğitim merkezidir.

Bölümde çağın gereksinimleri, kuruluşların beklentileri dikkate alınarak oluşturulan Türkçe ve İngilizce müfredat programlarıyla hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde iş görme yetkinliğine sahip “yeteneklerin” üretilmesi konusuna odaklanılır.

Dört yıllık eğitim sonucunda iş hayatına atılan mezunlar liderlik rollerini etkin bir şekilde yerine getirmek için kendilerini hazır hissederler. Planlama yapmayı öğrenmişlerdir, insanları, materyali, sistemleri başarılı bir şekilde organize ederler. İş ilişkileri kurarlar, iş bağlantıları yaparlar ve büyük düşünürler. Mevcutla yetinme ve var olan sistemi geliştirmenin ötesinde yaratıcı çözümler peşinde koşarlar. Düşleri bundan böyle Mavi Okyanuslardır. Kabına sığmayan, araştıran, atılgan, girişimci işletmeciler haline gelirler.

Müfredat programında Matematik, Muhasebe, İngilizce, Mikroekonomi, Makroekonomi gibi temel dersler yanında, Yönetim Ekonomisi, İstatistik, İşletme Hukuku, Maliyet Muhasebesi, Pazarlama Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Yönetim Muhasebesi, İşletme Analitiği, Örgüt Teorisi, Marka Yönetimi, Lojistik Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yönetim Bilgi Sistemleri, Finans Yönetimi, Pazarlama Araştırmaları, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İşletme Denetimi, Türkiye İş Çevresi ve Uluslararası İşletme Yönetimi gibi zorunlu dersler ve ikinci sınıftan itibaren seçmeli dersleri alabilmelerine imkânı vardır. Öğrenciler normal eğitim sürecinde 240 kredi ile mezun olurlar. Erasmus Değişim Programı kapsamında anlaşma yapılan yabancı üniversitelerde eğitim görerek deneyimlerini geliştirirler, farklı kültürleri tanıyarak evrensel bakış açısı kazanırlar.

Prof. Dr. Beliz ÜLGEN
İşletme (İngilizce) Bölüm Başkanı V.