UZAKTAN EĞİTİM

1. SINIF DERSLERİ

BIL152 Mantıksal Sistem Tasarımı

BIL122 Data Structures

MAT122 Mathematical Analysis 2

MAT122 Matematiksel Analiz 2 (%100 Türkçe Eğitime Tabii Eski Öğrenciler İçin)

FEF112 Physics2

FEF112 Fizik 2 (%100 Türkçe Eğitime Tabii Eski Öğrenciler İçin)

FEF122 Physics Lab 2 / FEF122 Fizik Lab 2

LNG102 General English 2

2. SINIF DERSLERİ

BIL234 Programming Languages

BIL242 Veri Tabanı Sistemleri

EEE214 Sinyaller ve Sistemler

ENG232 Olasılık ve İstatistik

ENG227 Engineering Mathematics 2

ENG227 Mühendislik Matematiği 2 (Türkçe)

BIL226 Elektronik Lab

3. SINIF DERSLERİ

BIL342 Operating Systems

BIL352 Bilgisayar Mimarisi

BIL336 Mobil Programlama

BIL354 Veri Güvenliği

BIL344 Optimizasyon

BIL382 Mikroişlemcili Sistem Lab

4. SINIF DERSLERİ

BIL452 Artificial Intelligence

BIL456 Mantıksal Programlama

BIL458 Biyoinformatik

BIL462 Yapay Sinir Ağları

BIL467 Derleyici Tasarımı

ENG402 Bitirme Projesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (TÜRKÇE) DERSLERİ

Seminer Dersi (YL)

BIL534 Tasarım Desenleri

BIL523 Rastgele Süreçler

BIL522 Bilgisayar Ağ Mimarileri

FBE513 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

BIL513 Yapay Sinir Sistemleri

BIL570 Doğal Dil İşleme

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS (İNGİLİZCE) DERSLERİ

Seminar

BIL534 Design Patterns

BIL513 Artificial Neural Systems

FBE513 Academic Research Methods and Ethics

BIL542 Data Mining and Applications

BIL523 Random Processes

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERSLERİ

FBE608 Seminer

FBE613 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

BIL643 Yaygın Bilgi İşleme

BIL611 Fiziğe Dayalı Animasyon

BIL628 Nesnelerin İnterneti

SİBER GÜVENLİK YÜKSEK LİSANS (TÜRKÇE) DERSLERİ

Seminer (YL)

FBE513 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

SIB536 Saldırı Saptama ve Önleme

SIB501 Kriptolojik Yöntemler

SIB504 Kablosuz Ağlarda Güvenlik

SIB542 Nesnelerin İnternetinde Siber Güvenlik

BIL523 Rastgele Süreçler