Bitirme Projeleri

BİTİRME PROJELERİ BÜTÜNLEME SUNUMLARI HAKKINDA (13.06.2022)

Bitirme Projesi Bütünleme Sunumlarına katılacak olan öğrenciler; Bitirme Projelerine ilişkin rapor dosyasını  en geç 15 Haziran 2022 Çarşamba Günü Saat 23.59’a kadar word veya pdf formatında  danışman öğretim üyelerine ve Arş. Gör. Fadime Demirtaş’a (fdemirtas@ticaret.edu.tr) e-posta yoluyla göndermelidir.

BİTİRME PROJELERİ BÜTÜNLEME SUNUMLARI

Butunleme_Bitirme2

BİTİRME PROJELERİ SUNUMLARI HAKKINDA (30.05.2022)

Bitirme Projesi Sunum Programı Ektedir.

Bitirme Projeleri Öğrenci Listesi

NOTLAR

1- Bitirme Projesi için daha önce Arş. Gör. Fadime Demirtaş’a gönderilen Bitirme Projesi Raporları (Bitirme Tezi) jüri  üyeleri ile paylaşılmıştır.

2- Sunuma katılmadan önce bu dosyaları güncellemiş olan öğrenciler; Danışmanlarına ve ilgili jüri üyelerine dosyaları bizzat kendileri, sunumlarından en az 24 saat önce, e-posta yoluyla yeniden iletebilirler.

3- Öğrenciler sunumlarından sonra Danışmanlarının Onayı ile Bitirme Projesi raporunda güncelleme yapabilir. Burada rapor için son teslim tarihi danışman öğretim üyesi tarafından belirlenen tarihtir. 

4- Danışman Öğretim üyeleri tarafından onaylanmış Bitirme Projesi Raporları ndan bir nüsha, karton kapaklı cilt şeklinde Bölüme Teslim edilecektir. Bu teslim esnasında; projede kullanılan yazılımlar ve varsa onlara ilişkin kullanılan özel yazılım kütüphanelerinin yer aldığı CD de eklenecektir. Danışman Öğretim üyeleri talep ettiği takdirde ilgili öğrenci; bir nüsha Bitirme Projesini ve CD yi ek olarak hazırlamalı ve danışmanına teslim etmelidir.

 

 

Bitirme Projesi Sunum Programı (22.06.2021)

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJESİ SUNUM PROGRAMI

(Not: Ahmet Alperen Durmuş’un Bitirme Sunumu Gün ve Saati Güncellenmiştir, 23.06.2021)

Bitirme Projesi Final Sınavı Duyurusu (12.06.2021)

Bitirme Projesini alan öğrenciler raporlarını yukarıdaki Kilavuz.doc dosyasına uygun olarak hazırlamalıdır.
Dosyada güncel olmayan bilgileri -fakülte adı vs.- güncelleyiniz.

Bitirme Projelerinin ilk taslaklarını 17 Haziran Perşembe Günü saat 18.00’a kadar Danışman Öğretim Üyesine e-posta yoluyla ulaştırmayan öğrenciler Final ve Bütünleme Sunumlarına katılamayacaktır.
Öğrenciler bu taslakları danışman öğretim üyelerinin onayıyla değiştirme hakkına sahiptir.

Bitirme Projesi Bütünleme Sınavı Duyurusu

Bitirme Projesi Bütünleme Sınavı 10/07/2020 Cuma günü saat 18:00 de yapılacaktır.

Sınava katılmak isteyen öğrencilerin en geç 10/07/2020 Cuma günü saat 12:00 ye kadar Proje Danışman Hocaları ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Bitirme Projesi Son Teslim Tarihi

19 Haziran 2020

Bitirme Projesi Sunum Tarihleri

24-25-26 Haziran 2020

Uzaktan Eğitim Dönemi Bitirme Projesi E-Posta Görüşme Saatleri

Prof. Dr. Rıfat Yazıcı
ryazici@ticaret.edu.tr

Prof. Dr. Abdül Halim Zaim
azaim@ticaret.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cem Kasapbaşı Salı 13:00-13:30, Çarşamba 13:00-13:30
mckasapbasi@ticaret.edu.tr
Ayrıntılar için Tıklayınız

Dr. Öğr. Üyesi Ali Boyacı
aboyaci@ticaret.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Kakışım
akakisim@ticaret.edu.tr

Uzm. Öğr. Gör. Fatma Nur Akı: Perşembe 14.00-16.00
fnaki@ticaret.edu.tr

Bitirme Projesi Arşivi

31 Mayıs 2019 Günü Yapılacak Bitirme Projesi Sunumlarına İlişkin Sunum Programı
BİTİRME PROJELERİ SUNUM PROGRAMI 31MAYIS 2019