2018-2019 Bitirme Projesi Duyurusu

2018-2019 Döneminde Bitirme Projesi Dersini alan öğrenciler Bitirme Projesi Raporlarını (Bitirme Tezi) spiralli üç nüsha halinde 24.05.2019 Günü Saat 17.30’a kadar Arş. Gör. Ufuk Şanver’e teslim etmelidir.
Bitirme Projesi Sunum Programı “BİTİRME PROJELERİ” sayfasından ve bölüm panolarından ilan edilecektir.