Genel Bilgi

İstanbul Ticaret Üniversitesi AB Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik sürecinde hukuki, politik, ekonomik ve sosyal konularda araştırma ve uygulama projeleri geliştirmek suretiyle kamuoyunun bilgilendirilmesi ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine disiplinlerararası bir yaklaşımla katkı sağlamak üzere Mayıs 2004’te kurulmuştur.

Bu doğrultuda İstanbul Ticaret Üniversitesi AB Uygulama ve Araştırma Merkezi ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde eğitim programları, seminerler, araştırma raporları ve kitapçıkları, akademik yayınlar ve organizasyonlar gerçekleştirmekte ve başta özel sektör olmak üzere toplumun değişik kesimlerinin süreç ile ilgili bilgi düzeyini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir.

Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz tarafından sunulan imkanlar ölçüsünde başka kuruluşlar tarafından düzenlenen çalışmalara da katkı sağlamakta ve İstanbul Ticaret Üniversitesi kuruluş felsefesi doğrultusunda Türkiye’nin AB üyelik sürecine katkı sağlamaya çalışmaktadır.