AB’den Sosyal Bilimler Alanında Araştırmalara Büyük Destek

AB’den Sosyal Bilimler Alanında Araştırmalara Büyük Destek

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı’nda “Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar” Alanı 2015 Çağrısı açılmıştır. Çağrı 28 Mayıs 2015 tarihine kadar açık kalacaktır. Horizon 2020 Programı’nda Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler alanı araştırmacılarına yönelik açılan en kapsamlısı olarak nitelendirilebilecek çağrı, aşağıda belirtilen konu başlıklarından da anlaşılacağı üzere başta bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmacıları olmak üzere farklı disiplinden pekçok araştırmacıya hitap etmektedir.

2015 Yılı Büyümeye Yönelik Ulaşım Çağrıları Açılmıştır

2015 Yılı Büyümeye Yönelik Ulaşım Çağrıları Açılmıştır

Horizon 2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı 2015 yılı Büyümeye Yönelik Ulaşım (Mobility for Growth) çağrıları 10 Aralık 2014 tarihinde açılmıştır.

“Mobility for Growth” çağrıları kapsamında havacılık ve havayolu ulaşımı, karayolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, şehiriçi ulaşım, lojistik, akıllı ulaşım sistemleri, altyapı, ulaştırma politikaları için sosyo-ekonomik araştırmalar ile ilgili konular desteklenmektedir.