Horizon2020

AB’den Sosyal Bilimler Alanında Araştırmalara Büyük Destek

Yayın Tarihi: 16 Ara, 2014

Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı’nda “Değişen Dünyada Avrupa; Kapsayıcı, Yenilikçi ve Yansıtıcı Toplumlar” Alanı 2015 Çağrısı açılmıştır. Çağrı 28 Mayıs 2015 tarihine kadar açık kalacaktır. Horizon 2020 Programı’nda Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler alanı araştırmacılarına yönelik açılan en kapsamlısı olarak nitelendirilebilecek çağrı, aşağıda belirtilen konu başlıklarından da anlaşılacağı üzere başta bilgi ve iletişim teknolojileri araştırmacıları olmak üzere farklı disiplinden pekçok araştırmacıya hitap etmektedir. Açık çağrı başlıkları aşağıda özetlenmektedir. INSO-1-2015: ICT-enabled open government INSO-4-2015: Innovative schemes for open innovation and science 2.0 INSO-5-2015: Social innovation Community EURO-5-2015: ERA-NET on Smart Urban Futures EURO-6-2015: Meeting new societal needs by using emerging technologies in the public sector REFLECTIVE-6-2015: Innovation ecosystems of digital cultural assets REFLECTIVE-11-2015: Enabling Innovation – Creating Impact from Social Sciences and Humanities REFLECTIVE-2-2015: Emergence and transmission of European cultural heritage and Europeanisation REFLECTIVE-3-2015: European cohesion, regional and urban policies and the perceptions of Europe REFLECTIVE-4-2015: Cultural opposition in the former socialist countries REFLECTIVE-5-2015: The cultural heritage of war in contemporary Europe REFLECTIVE-8-2015: Communication and dissemination platform INT-01-2015: Enhancing and focusing research and innovation cooperation with the Union’s key international partner countries –...

Devamı

IPA Fonları

AB’den Sivil Toplum Diyaloğu Programları – Eğitim

Yayın Tarihi: 13 Mar, 2015

Programın Amacı: Türkiye’nin AB’ye katılımı için sivil toplum diyaloğunun özellikle önemli olduğu eğitim alanında geliştirilecek olan sivil toplum diyaloğu aracılığıyla Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasıdır. Toplam Kaynak: 1.000.000 AVRO Hibe Oranı: Asgari yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %50’si. Azami yüzde: Projenin uygun maliyetler toplamının %100’ü Minimum Hibe Tutarı: 50.000 AVRO Maksimum Hibe Tutarı: 150.000 AVRO Proje Uygulama Süresi:  Bir Projenin planlanan süresi 10 aydan az 15 aydan fazla olamaz. Son Başvuru Tarihi: 01.06.2015 Öncelikli Alanlar: Erken okul terklerinin önlenmesi ile mücadele Hayatboyu öğrenme için anahtar beceriler/ yeterliliklerin geliştirilmesi (örn: dijital beceriler, öğrenmeyi öğrenme ve girişimcilik) Öğretmenlerin mesleki ve pedagojik gelişimlerinin iyileştirilmesi Okul öncesi eğitim Yetişkin eğitiminde kalite Örnek Proje Konuları: Öncelik Alanı 1: Erken okul terkleriyle mücadele Erken okul terklerinin önlenmesi konusunda farklı ülkelerdeki iyi uygulamaların belirlenmesi, transfer edilmesi veya uyumlulaştırılması Farklı öğrenme ortamlarında kullanılabilecek yenilikçi modellerin ve araçların geliştirilmesi Önleme, müdahale, telafi ve izleme tedbirlerinin belirlenmesi ve analiz edilmesi Erken okul terklerinin önlenmesinde ailelerin dâhil edilmesine yönelik çalışmalar İdarecilere ve öğretmenlere yönelik eğitim faaliyetleri STK’lar, kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlar...

Devamı

Erasmus+

Gençler İçin Uluslararası Projeler Fırsatı

Yayın Tarihi: 16 Ara, 2014

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir; 1-    Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler 2-    Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler 3-    Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler) 4-     Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler 5-    Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir? “Program ülkeleri”, “komşu ortak ülkeler” veya “diğer ortak ülkeler”de (ülke listesi) yer alan grup/kuruluşlar (STK, Kamu ve sosyal sorumluluk alanında aktif kar amacı güden kuruluşlar) ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilir. Kaç Ortak Gerekir? Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir.Sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir. Proje Süresi Ne Kadardır? Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır....

Devamı

Etkinlikler

AB Merkezi’nden Üniversitemiz için Erasmus + Projesi

Yayın Tarihi: 4 Oca, 2016

İstanbul Ticaret Üniversitesi AB Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin de içinde yer aldığı Hollanda’dan Fontys Academy of Creative Industries liderliğinde 5 üniversitenin yer aldığı Erasmus + proje konsorsiyumu 9 Aralık’ta Tilburg’ta toplandı. Toplantıya AB Merkezi’ni temsilen Merkez Müdürü Yard. Doç. Dr. A. Oğuz Demir de katıldı. Proje kapsamında küresel sorunlara ilişkin uygulamaların müfredat içerisinde yer almasını öngören projenin ikinci hazırlık toplantısı 29 Ocak 2016 tarihinde ilgili kurumların katılımıyla İstanbul’da...

Devamı

Yorum-Analiz

Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi Dokümanı

Türkiye’nin Yeni AB Stratejisi Dokümanı

18 Eylül 2014 tarihinde T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından açıklanan Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi dokümanına ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

Turkiyenin_Yeni_AB_Stratejisi