Uygulamalı Psikoloji | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Psikoloji, bireysel davranışların ve zihinsel süreçlerin bilimsel incelemesi şeklinde tanımlanırken; Uygulamalı Psikoloji, insan davranışlarıyla ilişkili problemlerin çözümünde psikolojik bilgi birikiminin profesyonelce uygulanması olarak kabul edilmektedir. Amaç, kişisel ve sosyal problemleri çözmeye yardımcı olmak adına psikolojideki kuramsal yaklaşımlardan faydalanmaktır.
 
Program, son 15 yıldır dünya çapında yaygınlıkla kullanılan psikolojik danışmanlık ve uygulamalı psikoloji yöntemleri alanında eğitim vermeyi hedeflemektedir. Başka bir değişle program, psikolojinin her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumla donatılmış; eğitim, endüstri ve sağlık alanlarında aranan bir eleman olarak görev yapabilecek, etik değerleri özümsemiş, ulusal ve uluslararası yeterliliğe sahip ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş psikologlar yetiştirmektedir.
 
Psikoloji Bölümünün ders programı, öğrencilerimizin temel psikoloji öğretimi dışında, Uygulamalı Psikoloji ve Endüstriyel Psikoloji alanlarında oldukça donanımlı yetişmelerini sağlayacak çeşitlilikte olup teorik bilginin yanı sıra uygulamaya da yer vermektedir. Öğrenciler, çeşitli eğitim kurumlarında ve kliniklerde psikoloji alanına ilişkin staj ve gözlem yapma olanağı bulmaktadır. Psikoloji Bölümü mezunları, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe yer alan eğitim, endüstri ve sağlık alanlarındaki kurumlarda aranan birer eleman olarak görev yapmaktadırlar. Onların, gerek rehberlik servislerinde gerekse klinik psikolog olarak etkinliklerinde elde ettikleri başarıda, güçlü bir temele sahip olacak şekilde yetiştirilmeleri önemli bir faktördür.

Başvuru Koşulları

  • Tezsiz Yüksek Lisans Programları için  ALES koşulunun aranmaması.
  • Uygulamalı Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına sadece Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü (PDR) mezunlarına ön kayıt hakkı tanınmaktadır.”
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi.
  • Erkek adaylar için ; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

Kontenjan

Lisansüstü Programı Kontenjan Puan Türü
Tezli Tezsiz
Uygulamalı Psikoloji 25 EA

 
Eğitim  – Öğretim             

  • Eğitim dili Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama Gün ve Saatleri : Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır .Dersler ; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

  • Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ( 5 Zorunlu Ders, 5 Seçimlik Ders ) ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)