Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku alanında doktora düzeyinde eğitim alan kişiler; hukukun küreselleşmesini çeşitli boyutlarıyla değerlendirebilecek ve ulusal ve uluslararası etkileri konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olabilecektir. Uluslararası ticaretin ekonomik ve refah artırıcı etkileri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olarak, Avrupa Birliği’nin hukuki ve siyasi yapısı hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi ve Avrupa Birliği hukuku alanında akademik araştırma yapabilecek ve ders verebilecek donanıma sahip olabileceklerdir.
 
AB-Türkiye ilişkilerinin hukuki ve ekonomik boyutları hakkında araştırma yapabilecek ve yaptırabilecek düzeyde bilgi sahibi olacaklardır. Küreselleşen hukuktaki gelişmeleri takip edebilecek ve bunların Türkiye’nin hukuk sistemine etkilerini değerlendirebilecek düzeye ulaşacaklardır.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve diğer ilgili konularda danışmanlık hizmeti verebilecek donanımda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı içtihadını orijinal dillerinden birinde (İngilizce) takip edebilecek uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olabilecek ve uluslararası tahkim alanında teorik ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olarak, Doktora programında edinilen bilgiler çerçevesinde Avrupa Birliği Hukuku alanında akademik araştırma yaptırabilecek ve ders verebilecek düzeyde uzmanlaşabileceklerdir.

Akademik Kadro

Dış Ticaret Enstitüsü İdari Kadrosu
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ (Müdür)
Doç. Dr. N. Öykü İYGÜN (Müdür Yardımcısı)

Dış Ticaret Enstitüsü Akademik Kadrosu
Prof. Dr. Özgür ÇENGEL
Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN
Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ
Doç. Dr. Beliz ÜLGEN
Doç. Dr. Betül GÜR
Doç. Dr. Figen YILDIRIM
Doç. Dr. İ. Kahraman ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNEREN GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Muhittin ADIGÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel ERTEMEL
Yrd. Doç. Dr. Oğuz DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAYAZIT

Misafir Öğretim Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet MELEMEN
Öğr. Gör. Dr. Yasemin GÖRÜM
Öğr. Gör. Ali İzzet EKEN

Başvuru Koşulları

  • Uluslararası Ticaret ve Avrupa Birliği Hukuku doktora programına başvuran adayların lisans öğrenimlerini “hukuk” alanında yapmış olmaları gerekmektedir.
  • Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans diplomasına veya lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Tezli yüksek lisans mezunu olma şartı 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmamaktadır.
  • Doktora programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana, lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adaylarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 veya yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylarda yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 veya muadili bir puana sahip olması şartı aranır.
  • Doktora programlarında YDS İngilizce dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

Doktora Programlarımıza Özel Öğrenci Olarak Ders Almak Üzere Başvuran Adayların Dikkatine

Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*

(*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda yüksek lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı dersleri ve diğer dersleri almaları zorunludur.

2016-2017 Bahar Yarıyılı Kontenjanları

Genel Kontenjan: 15

Yatay Geçiş Kontenjanı: 2

Özel Öğrenci Kontenjanı: 10

Puan Türü: EA

Ders Programı