Uluslararası Ticaret Doktora Programı | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Esas olarak Ekonomi Bilimi ağırlıklı olmakla birlikte, Program, Uluslararası Ticaretin birbirinden ayrılamaz nitelikteki ekonomik, hukuki ve siyasi boyutlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi aktarımına ve araştırma altyapısına dayalı bir içeriğe sahiptir. Amaç, öğrencilerimizin bağımsız ve kişisel araştırma tecrübesi edinmelerini ve kaliteli bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

Tarihsel ve çağdaş uluslararası ticaret politikaları ve uygulamalarına ilişkin konuların derinliğine ele alınıp tartışılmasına ağırlık verilmesini amaçlayan Program’da ağırlıklı olarak ve özellikle, günümüz uluslararası ticaret hareketlerine yön veren trendlerin teşhisi ve analizi, uluslararası ticaret politikalarının belirlenmesinde rol alan aktörler, uluslararası ticaret politika ve uygulamalarının politik ve kurumsal bağlamlar gibi konular yer alacaktır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Uluslararası Ticaret alanında doktora düzeyinde eğitim alan kişiler; küreselleşmenin en temel unsuru olan uluslararası ticaretin ulusal ve uluslararası boyutları konularında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olacak ve bu alanlarda araştırma yapacak ve ders verecek bir donanıma sahip olabileceklerdir.

Akademik Kadro

Dış Ticaret Enstitüsü İdari Kadrosu
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ (Müdür)
Doç. Dr. N. Öykü İYGÜN (Müdür Yardımcısı)

Dış Ticaret Enstitüsü Akademik Kadrosu
Prof. Dr. Özgür ÇENGEL
Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN
Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL
Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ
Doç. Dr. Beliz ÜLGEN
Doç. Dr. Betül GÜR
Doç. Dr. Figen YILDIRIM
Doç. Dr. İ. Kahraman ARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Elif GÜNEREN GENÇ
Yrd. Doç. Dr. Muhittin ADIGÜZEL
Yrd. Doç. Dr. Adnan Veysel ERTEMEL
Yrd. Doç. Dr. Oğuz DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Zeynep BAYAZIT

Misafir Öğretim Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet MELEMEN
Öğr. Gör. Dr. Yasemin GÖRÜM
Öğr. Gör. Ali İzzet EKEN

Başvuru Koşulları

  • Doktora programına başvuracak adayların tezli yüksek lisans diplomasına veya lisans diplomasına veya koşullu ön kabul için tezli yüksek lisans veya lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları gerekir. Mezun olabilecek durumda başvuru yapanlar, kesin kayıt tarihlerinde mezuniyet belgelerini ibraz etmek zorundadırlar. Tezli yüksek lisans mezunu olma şartı 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler hakkında uygulanmamaktadır.
  • Doktora programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES Eşit Ağırlık puan türünden en az 55 puana, lisans diplomasıyla başvurmaları halinde en az 80 puana veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.
  • Lisans derecesiyle doktora programına başvuran adaylarda lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3.00 veya yüksek lisans derecesiyle başvuran adaylarda yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 veya muadili bir puana sahip olması şartı aranır.
  • Doktora programlarında YDS İngilizce dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur.

Doktora Programlarımıza Özel Öğrenci Olarak Ders Almak Üzere Başvuran Adayların Dikkatine

Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili: Türkçe
  • Derslere devam zorunluluğu: %70
  • Ders Günleri ve Saatleri: Dersler hafta içi 18:30-21:20 saatleri arasında Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.*

(*)İhtiyaç halinde hafta sonları da dersler yapılabilir.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda yüksek lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanlarda almış olan adayların anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı dersleri ve diğer dersleri almaları zorunludur.

2016-2017 Bahar Yarıyılı Kontenjanları

Genel Kontenjan: 10

Yatay Geçiş Kontenjanı: 2

Özel Öğrenci Kontenjanı: 10

Puan Türü: EA

Ders Programı