Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Anti demokratik siyasî rejimlerin ve dışarıya kapalı ekonomik sistemlerin sayısının azalması, iletişim ve ulaşım araçlarının hızla gelişmesi dünyanın eşi benzeri görülmedik ölçüde globalleşmesine yol açıyor. Globalleşme ekonomik faaliyetler, siyaset, kültür ve sanatta da vuku buluyor. Yerel standartlar evriliyor ve uluslararası boyutlar kazanıyor. Şirketler  bütün dünyayı gözeten ekonomik planlamalar yapıyor. Ülkelerde yaşanan özellikle insan haklarıyla ilgili sorunlar dünya meselelerine dönüşüyor. Başka devletlerin ve uluslararası kuruluşların da de ilgisini çekiyor ve endişe veya müdahale konusu oluyor. Küreselleşme sivil toplum kuruluşlarına da yeni boyutlar ekliyor. Kamu otoritesi kullanmayan ama büyük itibara ve sınır aşan insan gücü desteğine sahip uluslararası sivil toplum kuruluşları insan hakları ihlâllerinden çevre sorunlarına kadar birçok alanda adeta devletlerle yarışırcasına aktif ve etkili oluyor.
 
İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı globalleşmenin ortaya çıkardığı sorulara ve sorunlara cevap verebilecek, imkânlar ve fırsatlardan yararlanabilecek vizyona ve donanıma sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor. Edindikleri bilgiler ve geliştirdikleri bakış açıları ile kamu ve özel sektörün farklı disiplinleri, uluslararası örgütler ve organizasyonlar ile basın-yayın kuruluşları ve üniversitelerdeki iş pozisyonlarının gereklerine cevap vermeye yeterli donanıma sahip olarak mezun etmeyi amaçlayan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı hem bir dünya şehri ve Türkiye’nin iktisadî, kültürel merkezi olan İstanbul’un imkân ve avantajlarından yararlanmak suretiyle alanında iddialı bir program olarak yoluna devam ediyor.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansını Neden Yapmalıyım?

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansını Yapınca Ne elde Edeceğim?

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansında Hangi Dersleri Alacağım?

Başvuru Koşulları

Tezli Yüksek Lisans Programları için ALES: 55 ve üstü (Puan türü; Eşit Ağırlıklı)

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ALES koşulunun aranmaması.

Tezli Yüksek Lisans Programlarına  “ Özel Öğrenci ” başvurularının kabul edilmemesi

Erkek adaylar için; Askerlik Terhis veya Tecil Belgesinin ibraz edilmesi.

 

Kontenjan

Tezli: 15

Tezsiz: 25

 

Eğitim  – Öğretim

Eğitim dili Türkçe

Derslere devam zorunluluğu %70

Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.

Uygulama Gün ve Saatleri: Hafta içi, gerekirse hafta sonu ( Cumartesi günü ) ders yapılacaktır. Dersler; 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Tezsiz yüksek lisans programları toplam 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programları

Tezli yüksek lisans programları toplam 8 ders, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır.

Ders Programı

Müfredat

İletişim Bilgileri
www.ticaret.edu.tr
444 0 413
Ömer Kıran (4761)
Hemen Paylaş