Uluslararası Finans İngilizce | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

Neden Tercih Edilmeli?

Son yıllardaki hızlı küreselleşme sürecinde sıklıkla yaşanan iktisadi/finansal krizlerin de etkisiyle finans biliminin bu uygulamalı alanında -sıkıntıların tanı ve iyileştirme yöntemleri ile ilgili- yapılan çalışmalarda artış gözlenmektedir. Finans piyasalarında yaşanan bu gelişmeler, piyasaların uluslararası boyutunu kavrayabilen ve küreselleşmenin dinamikleriyle birlikte hareket edebilen, İngilizce dilinde eğitim almış finans uzmanlarına duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Bu sebeple, İngilizce finans terminolojisine, uluslararası kültür ve felsefesine uygun öğrencilerin yetiştirilmesi ve iş dünyasına kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası Finans yüksek lisans programı; teori, politika, kavram ve teknikleri ele alarak, bu alanda gereksinim duyulan meslek mensuplarının yetiştirilmesini amaç edinmiştir. Program, finans ve sayısal tekniklerin yanı sıra, teori ve politikaları özümsemiş, küresel piyasalarda yaşanan hızlı değişimleri ekonomi, sektör ve firma düzeylerinde izleyerek, zamanında doğru kararlar alabilen uluslararası finans uzmanlarının yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Başvuru Koşulları

  • Tezli Yüksek Lisans Programı için ALES Eşit Ağırlık Puan Türünden en az 55 puan,
  • Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ALES koşulu aranmıyor,
  • Tezli ve Tezsiz İngilizce Yüksek Lisans için ÖSYM tarafından yapılan YDS’den en az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer bir puan almış olanlar,

Eğitim – Öğretim

  • Eğitim dili İngilizce
  • Derslere devam zorunluluğu %70
  • Bilimsel Hazırlık Programındaki dersler kredisiz derslerdir.
  • Uygulama gün ve saatleri: Hafta içi  18:30-21:30 saatleri arası yapılmaktadır.(Gerek görüldüğünde hafta sonu Cumartesi) ders yapılacaktır.

Yüksek Lisans Programı tez savunması aşamasına gelen öğrencinin ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde en az bir makalesinin yayınlanması veya yayınlanacağına dair kabul belgesinin ibrazı gerekir.

Tezli Yüksek Lisans Programı toplam 9 ders (6 Zorunlu Ders+3 Seçimlik), seminer dersi ve İngilizce tez çalışmasından oluşmaktadır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Tezsiz Yüksek Lisans Programı toplam 10 ders (5 Zorunlu Ders + 5 Seçimlik Ders) ve İngilizce dönem projesinden oluşmaktadır.

Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

  • Adayların, başvuracakları alanlarda veya yakın lisans derecelerini almış olmaları beklenmektedir. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans programında farklı alanlarda almış olan adayların eksiklerini gidermek amacıyla anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği Bilimsel Hazırlık Programı derslerini almak zorunludur.

 
Bahar Yarıyılı Kontenjanları 

Yüksek Lisans Programı Genel Kontenjan Puan Türü
Tezli  Tezsiz
Uluslararası Finans İngilizce 10 10 EA

 

 

Ders Programı